top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Monica Mæland, DU skal SLUTTE å true folk i Finnmark!

Nei, Monica Mæland, Du kan faktisk ikke bestemme hvilke representanter som skal sitte i Fylkesnemnden for Finnmark! Det har du verken mandat eller rett til. 

Først vil jeg si at jeg liker ikke bøller. Jeg kan ikke fordra folk som løper rundt og truer andre!  Jeg liker ikke at folk som sitter med makt tror de kan true andre, og som finnmarking blir jeg ganske forbanna, og jeg liker i hvert fall ikke at mitt folktrues, spesielt ikke av folk som ikke sitter med rette korta eller har kompetanse nok så de løper rundt hodeløst og truer folk til taushet og til å innrette seg. Det er kun bøller som holder på sånt! Jeg vil ha meg frabedt at politikere driver på slik! Politikere bør ha noe etikk, moral og en viss form for dannelse, og her har jeg ikke sett annet enn bøllete oppførsel fra din side. Rett og slett tråkke på et folk bare fordi de sier deg imot. Ikke kommer du med fornuftige og gode argumenter for HVORFOR du vil ha sammenslåingen, du kommer med trusler.  Du doser frem som en russisk tanks midt under den kalde krigen, og skaper bare mer «VI MOT DEM» følelse. En følelse av avmakt mellom folket i Finnmark og regjeringa i Oslo. 

Skremt av den manglende kompetansen du utviser for ditt statsrådsembete: Som kommunalminister så har du ekstremt lite kompetanse innen hvilke mandater du har, og lovverket som innbefatter det embetet du fyller, og da er det kanskje ikke så rart at du turer frem som en tanks overfor befolkningen i Finnmark.  Fylkeskommunen ligger inn under det som heter lokal råderett, og da har man det som kalles selvbestemmelse og selvråderett på mange punkter som gjør at Regjeringa ikke kan gripe inn, og dette var en av grunnprinsippene i de gamle formannskapslovene som fylkeskommunen og Kommunene var bygget på. Og som var lagt for nettopp å forhindre de overgrep som du, Monica Mæland og dine regjeringsfeller, forsøker dere på ved å tvinge og true befolkningen i Finnmark.  Det besynderlige er at dere antar at folket i Finnmark er dumme fiskere og samer som verken kan eller har kompetanse til å forstå en lovtekst eller sitt eget beste; Så da truer du oss med både det ene og andre.  Og nå at du skal utnevne selv representanter om ikke vi backer ut, for det har du ikke mandat til. Det er loven klar og tydelig. Og det er nok antakelig derfor du løper rundt med trusler i media, midt under folkeavstemningen i Finnmark. For å true og skremme.  For det er sånn BØLLER oppfører seg, når de vet de ikke har en sak! 

Ifølge Inndelingslovens §26 skal fellesnemnda velges av og blant medlemmene i Fylkestinget!  Det vil si at her har ikke verken du, andre i departement eller regjering anledning til å oppnevne medlemmer – med mindre dere da ikke forandrer loven, som krever både forarbeider, vedtak i Stortinget osv.,… Ja, du vet, ganske mange år jobb med høringer, utvalg og vedtak.  Før du får endret loven, så har du ikke rett. Det vil si at du kan ikke, vil ikke kunne.  Altså: ONE MORE TIME! SÅ vi er sikker på at du forstår: 

Monica Mæland: DU, Din regjering, ditt departement, har ingen myndighet til å utnevne nemndmedlemmer til fylkesnemnden for Troms og Finnmark. Det er KUN Finnmark Fylkeskommunes Fylkesting som kan gjøre dette. Dette finnes det lovverk på, lovverk som er for å forhindre overgrep fra nettopp slike som deg!  Forsto du nå? 

Men for all del, du må jo bare gå de rundene der for å få lov til å endre lovverket.  Vi har god tid! 

Hva skjer med fellesnemnda uten representanter fra Finnmark? Det er enkelt. Det blir ingen fellesnemnd, og en ev. fylkesnemnd Troms og Finnmark med Mæland sine oppnevnte representanter vil ikke være beslutningsdyktig, fordi disse ikke er oppnevnt av Finnmark fylkeskommune.  Dette da fylkeskommunen er så heldig at den er beskyttet av loven, og uten representanter fra begge fylkene, vel vil det ikke være mulig for denne nemnden å beslutte noen vedtak for storfylket i det store og hele. Det blir da bare en gjeng som sitter og tvinner tomler og drikker kaffe, og ikke kan gjøre noe som helst.

Jeg vil utvise min støtte til fylkesordføreren i Finnmark, Ragnhild Vassvik, som er en bauta som står i dette for Finnmark. Hun burde virkelig få en utmerkelse fra Finnmarks befolkning for jobben hun gjør for å beholde Finnmark, og for å holde Mæland og co. i tømmer. Jeg kan ikke engang tenke meg det presset hun er under. Tøff dame. VI kunne ikke hatt en bedre leder i Finnmark i dag. 

Jeg forventer at Monica Mæland ber folket i Finnmark om unnskyldning for truslene og sin bøllete oppførsel. For en ting er sikkert; Hun kommer ingen vei med bøllete oppførsel, trusler og den veien hun går nå. Det vitnes om at hun har null kompetanse om folket, kulturen, historien og hva som driver folket i Finnmark.

Nann Jovold-Evenmo 
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kristin Gjelsvik MOBBER

Til Kristin Gjeslvik. Jeg satt med sjokk og undring å så på din ranting mot Sophie Elise på Vixen Awards nå i helgen. Og må innrømme at først ble jeg stum, så ble jeg regel rett forbanna. Ikke fordi

Comments


bottom of page