top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Kvalitetssystemer kan hjelpe oss ved pandemier

Det mange ting man kan og kunne gjort annerledes når man står overfor en pandemi som Covid-19, og kvalitetsstyring er en av dem.


Istedenfor at Monica Mæland skal true kommuner i Nord-Norge som har tatt smittebegrensning på alvor, bør hun heller hylle dem, og lære av tiltakene de har gjort. I Nord-Norge er det få innbyggere med påvist Covid-19, og det er nok fordi det ER strenge restriksjoner, pålagt karantene ved innreise til kommunene.

Smittevern og å begrense smitten er alfa og omega.

Da det smalt så tok det altfor lang tid før vår regjering kom i gang med tiltak. De var mer opptatt av å diskutere tiltak for næringslivet, og ikke smittevern.


Hva kan vi lære av pandemien?

Jeg tenker at vi er nødt til å leve mere etter føre-var-prinsippet. Der vi har en tydelig og god beredskap, som nevnt tidligere. Men vi må få på plass samfunnmekanismer som synliggjør og tydeliggjør tiltakene, hvordan man drive smittevern og begrense smitten.

Raskere tiltak mot smitte. Selv om man kan «overdrive» tiltakene, så er det bedre enn å underdrive dem og havne i samme situasjon som vi er i nå. Med null kontroll.

I tillegg må vi ha et større fokus på kriseløsninger;

Hvordan rammer dette, og hvilke tiltak kan brukes? Her er det viktig med et godt nok digitalt nettverk for skoler, altså hjemmeskole med pc/pad hvor eleven er i et virtuelt klasserom.

De offentlige institusjoner som kommuner bør ha godt elektronisk og en mulighet for virtuelle møter, allmennlegenes mulighet til å drifte hjemmefra med videokonsultasjoner mm

Det er mange ting som KAN og MÅ gjøres bedre til neste runde. Ikke bare antall sykesenger og respiratorer.


ISO og Kvalitetsstyringssystemer Siste årene har jeg ofte sett annonser for offentlige forvaltninger som krever at du kan LEAN, Six Sigma eller kvalitetsstyring via ISO9000 og 14001. Dette er verktøy som viser at vi har mulighet å både være i forkant av å sikre våre landsmenn ved slike pandemier, men også bruke de som en kontinuerlig læringsprosess. Det er ikke i disse dager man skal sove i timene.

Som utdannet innen ledelse med kvalitetsstyring, så mener jeg det ikke hjelper med LEAN-prosesser, eller SIX SIGMA- fokus når man ikke har planer om å lære av dem. Kvalitetssikring av planer og prosesser skal brukes, ikke slenges i en skuff.

Strategi er også viktig.

For når man har bruke verktøyet ISOen gir for å avdekke kritiske problemstillinger og kritiske områder; så er strategi er godt verktøy å bruke for å dekke opp disse kritiske delene, og sørge for at de er like stødige og vanntett som resten.

SÅ kan man snakke om kostnadskontroll, for det man lærer i en lederutdanning er at ofte virker det som enorme utgifter der og da, men det er noe man på sikt tjener inn i form av friske og raske arbeidstakere og aktører i alle ledd.

Regjeringen og våre folkevalgte har gjort det motsatte; de har lagt ned samfunnskritiske stillinger for å spare penger, og dette straffer deg radikalt nå.Jeg holder en knapp på at vi må trå til med læring, både i den situasjonen vi ER i, men også av denne slik at vi kan bruke gode verktøy som ISO, Six Sigma, LEAN til å lage en strategi som fungerer, og som gjør responstiden kortere ved neste utbrudd av en pandemi.


Jeg stiller meg til rådighet som rådgiver i et slikt arbeid for Regjeringen og Stortinget, slik at vi kan begynne å leve etter føre var prinsippene, og ikke etter-snar.

For en viruspandemi er nok ikke det eneste problemet vi vil stå foran i framtiden: Vi snakker om rent vann, matforråd, energi og mye mer.


NannBIlder; Norsk Standard

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Comments


bottom of page