top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet.


Bankene r som regel private bedrifter, eiet også oftere av store kapitalistiske konsern som har som utgangspunkt å tjene penger på oss.


En ufør kan få intil 5 ganger inntekten sin i husbanklån, det vil si er har du minstesats i uføre på 270.454kr året, kan du få 1.352.270kr i lån. Men det er ikke et bøttekott engang.

En 15 m2 leilighet i Oslo går for 2,5 millioner.


Da jeg var barn, på 80-tallet fikk man dersom man var vanskeligstilt etableringstilskudd.

Da jeg selv kjøpte bolig i Oslo i 99, kunne man få intill 500.000kr i etableringstilskudd dersom man var vanskeligstilt og hadde problemer med å komme inn på boligmarkedet.

I følge prop.91(2016-2017) kapittel 4 er det fortsatt mulig å søke tilskudd, men da under mer satte kriterier.

Disse hjelper ikke uføre eller enslige komme inn på manrkedet med mindre det er snakk om tus,psykiatri eller barn med nedsatt funksjonsevne.


Jeg mener vi Bø innføre tilskuddsordning i husbanken som gjør det lettere for enslige, enslige forsørgere, og par med lav økonomi å komme inn på boligmarkedet.

Rentene på lånet en betaler er inntekt til husbanken som igjen kan brukes til nye lån og nye tilskudd, så sånn sett er dette en vinn-vinn.

I tillegg får vi folk av et presset leiemarked hvor mange betaler seg til fant hos andre som igjen beriker seg på folks dårlige økonomi, og som da sender mange ut i enda dårligere økonomi.


Husleier øker, og mange har siste årene hatt husleieøkninger på både 1000 og 2000kr mnd. For mange er dette er enormt innhogg i allerede presset økonomisk situasjon.

Jeg vet om personer på minste uføresats (enslig) som har 294.000 året brutto, og utbetalt 20.000kr mnd, som betaler 15.000kr i husleie!

Ja, du leste riktig!

75% av netto går til HUSLEIE i en gammel bygård. Så kommer strøm, telefon, mat og klær på toppen av dette.

Det skal da ikke være sånn!!


For 15.000kr mnd i LÅN ville vedkommende hatt leilighet til godt over 3.000.000kr.

Hadde personen kunne fått invilget 500.000kr i etableringstilskudd, ville lånet vært på 2.500.000kr i stedenfor. Og en tusenlapp i mnd mindre å betale for å bo.

Og man får i tillegg skattefradrag for rentene, som gjør at man får ca 1000kr mer i mnd å leve for. I tillegg kan du med lån i husbanken kvalifisere til bostøtte.


Jeg vil slå et slag for husbanken, og å gjøre det LETTERE for enslige, enslige forsørgere, pensjonister, iføre og andre med la inntekt å få husbanklån og etableringstilskudd.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Jeg er bekymret!

Dama med SYV statsråder som føkka opp og måtte gå, og som måtte gå av selv men nesten måtte slites ut av statsrådskontoret, mener denne regjeringen har en ukultur. Hva med å for en gangs skyld kalle e

Comments


bottom of page