top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Fra Hatretorikk til handling

Det er mange ting jeg har på hjertet i lys av nattens hendelser, terrorhandlingen og hatkriminaliteten som drepte og skadet uskyldige mennesker grunnet deres legning og kjønnsuttrykk. Grunnet deres ønske om retten til å elske den de er, den de vil og være den de er.

Først og fremst vil jeg påpeke det faktum at vedkommende var KJENT av PST Og politiet. Og min tanke da er, hvorfor er det så mange som utfører terrorhandlinger som er kjente for PST? Skal ikke de forebygge slike angrep? Hva er vitsen med deres etat om de ikke kan forhindre slike galninger.


For meg er det totalt uforståelig at noen er motstander av homofile, transpersoner, personer som ikke er A4. Men jeg ser hele tiden de som mener det, som påstår foreningen FRI er en ideologi som skal presses på, som mener transkvinner er pedofile groomere som vifter med penis i garderobene, og personer som mener homofile er sodomister som kun er ute etter å ødelegge alle unge i sin vei. Disse menneskene finnes, i det offentlige rom. De finnes i politikken. Og i de store selskapene…. De sitter med makta.

Jeg vil derfor være så frekk å rette en pekefinger mot;


Dagbladet; Som gjentatte ganger har latt de transfiendtlige radikale feministene, Gjevjon og Jaquesson få lov til å spre sin hatretorikk mot transpersoner, spesielt transkvinner. Få lov til å henge ut uskyldige mennesker som pedofile, grunnet sitt kjønnsuttrykk


Steigan-Bloggen; Jaquesson sitt talerør for konspirasjonsteorier mot transpersoner, spesielt transkvinner.

Sunnmørsposten; som har latt Aud Farstad få lov å uttrykke »solidaritet» med Ellingsen. Her bør man ha tungen rett i munnen, fordi det å være med på å spre hatretorikk er IKKE solidaritet!

Det er å fortsette å spre hatretorikk!


Transfiendtlige Radikale Feminister, som påstår å jobbe for kvinners sak, som driver feilinformasjon, fremmer konspirasjonsteorier og hatprat i det offentlige rom, via kontoer på Twitter, Facebook, nyhetsmediene og flere, har alle vært delaktige i opptakten nattens angrep på LGBTH+ samfunnet. Ellingsen

Gjevjon

Jaquesson og flere.

DERE er medansvarlig!

Antihomoer og TERFs i regjeringen! Når personer som sitter i regjeringspartiene har ytret sine transfobiske meninger i det offentlige rom, så legitimeres denne typen retorikk, og veien fra ord til handlinger er kort! Veldig kort! Her finner vi på listen Senterpartiets Jenny Klinge Og Kjersti Toppe, som i stor kontrast mot Arbeiderpartiets likestillingsminister Trettebergstuen, både ytrer horrible ytringer om og mot transpersoner og deres liv og kjønnsidentitet. Når slike personer som Klinge og Toppe, som sitter i maktposisjon på Stortinget, og som representanter for sitt regjeringsparti, får fritt spillerom til å angripe transpersoner, surrogatbarn og andre uten at partiet eller regjeringen de er en del av velger å ta tak; så skaper dette grobunn for disse holdningene og tankene som førte til hendelsene i natt.

Vi må ikke glemme Sylvi Listhaug når hun står på Oslo Symposium og i harnisk snakker om det homofile samliv og deres rett til å adoptere, så skulderbåndene danset. Med korset i halsen, og agressiv retorikk. Så har hun frekkhetens nådegave å gå ut å synes det som skjer er trasig? Det handler i hovedsak IKKE om en schizofren iransk muslim, men de holdningene som har lagt grunnlaget for denne handlingen. Og den lever i neste velgående blant nyhetsavisene, politikerene med makt og i maktposisjoner, og mange mange andre.

Vi må heller ikke glemme KRF-Truls (Truls Olufsen-Mehus) som har gjort det til sin livs agenda å knuse foreningen FRI, Rosa kompetanse og rettighetene til LGBTH+ samfunnet.


Hatefull retorikk har kommet på trykk, uimotsagt av maktpersoner, og har ført til det som skjedde. Enhver som mener noe annet må være både blind og døv for verdens realiteter.

Vi lever i en mørk mørk verden, og jeg tror det blir verre før det blir bedre.

Det sies vi ikke skal rette en pekefinger mot de som «kan være» ansvarlig. At kun gjerningsmannen er ansvarlig. Men dette kommer ikke av seg selv, og jeg VELGER rette en pekefinger mot de som med sin hatretorikk og konspirasjonsteorier har gjort dette mulig.

Nann

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

留言


bottom of page