top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

VIPPSaksjon VS Velferdstaten

Siden 2020 har jeg hatt flere Spleiser og mange titalls vippsaksjoner til andre.

Dette er folk som av grunner faller utenom velferdsstatens systemer;

Enten de er på AAP, sosialstønad, ikke FÅR AAP eller sosialstønad, er lavtlønnet med dårlig økonomi, eller kanskje de er for syke til å jobbe, eller minste ufør (siste som meg)

Og nå gjør jeg det igjen.


NY VIPPSAKSJON;


Jeg VET hvordan det er å ha dårlig råd.

I mange år var jeg aleneforsørger og levde på et minimum. Barnet skulle ikke merke den dårlige økonomien, og ofte spiste jeg ikke mat i det hele tatt den dagen, fordi middagen og brødet var for henne.

Jeg gjorde jo grep; sørget for å handle inn mat en til to ganger i mnd, planla mat og middager, samt at jeg lagde alt fra bunnen av for å utbytte råvarene og pengene godt.

Men likevel var der dager hvor jeg faktisk ikke spiste selv. Uten en buffer, og uten god NOK inntekt vil dårlig råd være en nedadgående spiral.


Selv med arbeid kan man ha det trangt

Som enslig forsørger med kun en inntekt, så var det ofte trangt.

Du har ikke mulighet å legge opp en buffer, og har du ikke familie rundt deg, så vil du til sist gå på en smell.

Det jeg er virkelig glad for er at strømmen den gang IKKE er på de monsterprisene som er nå.

Da hadde vi ihvertfall ikke klart oss.

Sakte men sikkert klarte jeg komme meg overså, ihvertfall litt. Men så smalt det igjen i lommeboka, og man havna i grøfta på nytt.

Saken er; har du lite penger, så er sannsynligheten for at du vil slite økonomisk hele livet stor.


Over 300.000kr i hjelp til andre

Siden 2020 har jeg hatt mange runder med vippsaksjoner:

Det er altså en innsamling for noen som trenger hjelp hvor jeg stiller MIN VIPPS til disposisjon for at andre skal kunne vippse til meg, og jeg vippser videre til den som skal ha det. Dersom vedkommende er på sosialstønad, så tar jeg ut kontanter og leverer direkte, evt sender det i post. Det er fordi alle pengegaver som kommer inn til en som har sosialstønad regnes som inntekt, og da fratrekk fra neste stønad.

Jeg har også hatt flere spleis-aksjoner for de som trenger hjelp.

Det blir store summer jeg har SPART velferdssamfunnet ved hjelp av innsamlinger fra private.

Det har blitt samlet inn grovt regnet 347000kr tilsammen siste årene, og rundt 10000kr i snitt hver mnd siden januar 2020. (Da har jeg ikke iberegnet den spleisen jeg opprettet til de pårørende i Alta etter dødsulykken på Kvenvik.)


Hvorfor gjør jeg dette?

Jeg er blitt spurt om hvorfor jeg gjør dette, og ikke ber de gå på sosialen.

Saken er enkelt; jeg vet disse ikke FÅR hjelp på sosialen.

  • De vil få beskjed om å flytte, selge bilen de er avhengig av pga avstander/sykdom/kabalen osv.

  • De vil få beskjed at de må bruke det de har, og da gå sulten. Fordi de ikke har noe som helst.

  • De vil få beskjed om å vente, og regningene går til inkasso. Og jeg VET at selv om det ikke er lov; så stenges strømmen.

Sånn er det. De FÅR ikke hjelp.


Strømstøtten er en stor og dårlig VITS

Utarbeidet av inkompetente politikere uten evne til å regne, kom strømstøtten.

80 og 90% av regningen over 70 øre.

Jommen sa jeg smør!

De GLEMTE ta med at det er ut i fra snittet i ditt område, og før moms og andre avgifter, og FØR nettleien.

Så egentlig er denne 80 og 90% kun 30-40% når alt kommer til alt. Og da er mange langt ute å kjøre økonomisk.

For man MÅ ha varme!

Man MÅ lage mat!

Man MÅ vaske klær!

Og med så mange tøvete pipefrie boliger (boliger uten mulighet å installere vedovn) i et vinterland som Norge; så FRYSER folk i hjel uten strøm!


Er vi et velferdssamfunn?

Ja, og nei.

Ja, fordi vi fortsatt HAR ordninger som : -Sykepenger og rett til å ha lønn når vi er syke.

-Uføretryd for de som er for syke til å delta i arbeidslivet, selv om minste uføretrygd er 70.000kr UNDER fattigdomsgrensen. Og for mange er veien dit vanskelig og gjør en vesentlig mye sykere.

-Sosialstønad for de som ikke har noen form for inntekt, selv om satsene er 250.000kr under fattigdomsgrensen.

-Arbeidsavklaringspenger (tidligere Attføring) mens man venter på å bli avklart. Selv om denne er for lav, og spesielt for de under 25 år.

-Arbeidsledighetstrygd.

-Frikort på egenandel hos helse, etter rundt 3000kr i egenbetaling. Selv om regjeringen øker denne hvert år, og vil du skal dekke 50% på blåresept selv

-Bostøtte for de med liten inntekt, selv om denne er for lav, og gis til alt for få

-Barnetrygd, selv om denne rammer for skjevt og burde vært høyere, samt behovsprøvd

-Stipend og lån i Lånekassa.

-Gratis utdanning

-Husbanklån

Og mye mer


Men det er ganske mange som likevel havner utenom disse velferdsordningene. Og DE må vi klare hjelpe.


Så tilbake til mine innsamlinger.

Jeg har ikke hjerte til å si nei denne gangen.

Inngripen økonomisk for denne lille familien er rett og slett for stor.

VIPPS gjerne; 46546485 dersom du har råd å hjelpe denne lille familien.


Nann

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Comments


bottom of page