top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Viktigheten av søvn

Det er ikke til å stikke under en stol at jeg har et ambivalent forhold til søvn. Jeg både elsker Å sove, hater å ikke FÅ sove, og på toppen av det hele; jeg sloss FOR å få sove.


Søvn er viktig for kroppen av mange grunner;

Omtrent en tredjedel av livet vårt bruker vi til å sove. I varierende grad. Noen trenger mer søvn enn andre, og andre mener de trenger mindre. Vi voksne sover i gjennomsnitt 7-8 timer i døgnet, og jo eldre vi er, jo mindre sover vi.

Søvnen er viktig for å lagre informasjonsoffiser inntrykk Vinjar utløpet av dagen. Og den er uhyre viktig for vår hukommelse. Mens vi sover dannes nye forbindelser i hjerne, og bidrar til sunn hjernehelse. Samtidig er det viktig at man får ro og får sove uforstyrre. (Ikke ha mobiltelefon på soverommet

Hvor lenge og hvor dypt vi sover, reguleres blant annet av: Søvnbehov, Døgnrytme, Vaner og atferd. Søvnbehov handler ikke om hvor mange timer du faktisk sover, men kvaliteten av disse timene. Døgnrytmen er viktigere enn lengde på søvnen. Du kan ikke «ta igjen» søvn, og derfor er det ikke mulig å sove mer i helgen, fordi du sov for lite i uka. Kroppen din har søvnbehov og det vil da gjøre seg merket om du ikke får nok gjennomsnittlig søvn over tid. For lite søvn gir seg gjeldene med dårligere immunforsvar, dårligere hukommelse, irritabilitet, fedme/overvekt, mm


Nattesøvnen deles inn i ulike stadier, N1-3 og R (REM = "rapid eye movement") søvn:

N1 (tidligere kalt stadium 1) er en overgangsfase mellom søvn og våkenhet

N2 (tidligere kalt stadium 2) omfatter rundt 50 prosent av total søvntid. N2 kalles gjerne for lett søvn

N3 (tidligere kalt stadium 3 og 4) er dyp søvn (deltasøvn eller slow-wave søvn)

R (tidligere kalt REM søvn) kjennetegnes blant annet av hurtige øyebevegelser (Rapid Eye Movements = REM). R-søvn opptrer regelmessig ca. hvert 90. minutt og varer fra få minutter opp til en time. Varigheten øker utover natten.


Søvnløshet; Med søvnforstyrrelse mener man enten:

  1. Vanskeligheter med å falle i søvn

  2. Problemer med å opprettholde søvn, eller

  3. Opplevelse av ikke å være uthvilt etter søvn

Hver tredje voksen sliter med å sove.

Insomni er søvnproblemer som man ikke finner underliggende årsaker til at man ikke klarer sove. Komorbide insomni er når det er medisinske årsaker til søvnvanskene, slik som i mitt tilfelle. Depresjon, hjerte-& lungesykdommer, kroniske smertesykdommer, nesetetthet, søvnapné osv gir problemer med søvn.

Sliter du med søvn, snakk med fastlege om å få utredning av søvnproblemene. Der finnes både medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlingsformer.

Min søvn, er et mareritt. Kan grunnet smerter og uro i kroppen pga smerter i hodet, gå flere døgn i strekk uten søvn. Og det merkes veldig på kropp, sjel og sinn. Og det at jeg da sovner og blir «borte» i 12-15 timer er ikke så bra for kroppen og hjernen heller.

Jeg ønsker å sove, har «sovehjerte« men frustrasjonen ble stor når jeg ikke sovner. Ønsket er en søvnklinikk på sikt. Men først må jeg få smertene under kontroll også.Info om søvn finner du på NHI sine nettsider.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Comments


bottom of page