top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Valgdag

Valg er viktig.

Husk at dette er en rettighet som mange av våre oldeforeldre har sloss for! Regel rett sloss for!!!

Og i mange land i verden er det fortsatt ikke en selvfølge.

Ikke en selvfølge at din stemme telles, eller at din stemme er lovlig.
Blant annet i det såkalte demokratiets vugge, USA, er det siste årene forsøkt å lage lover hvor enkelte deler av befolkningen ikke skal ha lov til å stemme. Samtidig som blant annet eks-President Trump forsøkte undergrave valgresultatet, ved å hevde valgjuks, og fikk sine tilhengere til å storme flere valglokaler for å stoppe tellingen.

Derfor er valg i Norge er gave!

Fordi her stormer vi ikke valglokale. Du blir ikke skutt på vei til dit lokale valglokale.

Din stemme telles uavhengig av hva du velger stemme; på et parti eller blankt. Du utsettes ikke for militære represalier for å «stemme riktig».

Vi trenger en ny regjering. Det finnes krefter der ute, også i dagens regjering som ikke ønsker at vi skal ha syke, funksjonshemmede og arbeidsledige mennesker i landet. Disse brunbeiser også, og mener grunnen til høy fattigdom i landet er innvandrere, når fakta er at DERES politikk har ført til 45000 flere fattige i di siste 8 år. Dette grunnet KUTT i ytelser som AAP, her har syke som er under utredning av leger, som er under 25 år, fått fatale kutt i sin aap. Og i følge Høyre kan de jo «bare flytte inn på rommet sitt hos foreldrene».

Bilordningen tiL bevegelseshemmede er fjernet. Fysioterapi for kreftpasienter, brannskadde og andre er fjernet. Barnetillegget for uføre er fjernet.

Og mange flere;

Husk at du stemmer ikke bare for en bedre hverdag for så mange syke, uføre, pensjonister og barnefamilier. Du stemmer også for retten til å bestemme over egen kropp, Funksjonshemmedeskonvensjonen som MÅ inn inkorporeres i norsk lov. Du stemmer for å ha en trygg hverdag, hvor du faktisk har RÅD til helsehjelp, og vokse opp med mat på bordet.


VI STEMMER FOR ET INKLUDERENDE SAMFUNN FOR ALLE; uavhengig om du er frisk og i arbeid, syk, under utredning, fattig eller rik.

VI STEMMER for å utjevne forskjellene som siste 8 år har blitt ekstremt mye større !


DIN STEMME TELLER!

STEM, Eller hold kjeften din de neste 4 år!

Nann

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Comments


bottom of page