top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Trond Giske, #metoo og Willy Vonkas sjokoladefabrikk

Jeg har tenkt litt på dette med Giske, og alle disse menn som nå mister “hodet” i etterdønningene av #metoo

Og selv om andre mener det ene og andre,så står jeg fast på min mening om at Giske ikke har drevet seksuell trakassering, dersom de varslene som Nettavisen publiserte er korrekte.  Mange har vært rasende på meg grunnet dette, og jeg er både en sviker og en som er tomhjernet som ikke kan noe, og burde holde kjeft.  Nå er det slik at alle som har en mening som ikke er i samsvar med HYLEKORET, så er man både det ene og det andre. Jeg kan leve med det, for meg er det ikke viktig hvem som er enig med meg, men at jeg faktisk kan fremme at det er noen som tenker annerledes og mer rasjonelt! 

Lovverket:  I dagens lovverk er seksuell trakassering og overgrep hjemlet i flere lover, fordi det er straffbart å utføre. 

Likestillings og Diskrimineringsloven – §13 sier at det er forbudt å seksuelt trakassere noen.  “Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.”

Straffeloven § 295 sier det er forbudt med misbruk av overmaktsforhold, noe som er et “Maktmisbruk” Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. 

Arbeidsmiljøloven §2-1 Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. Arbeidsmiljøloven §2-3 (2) d)  Arbeidstaker skal:sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen . 

Støre selv sier dette ikke handler om juss, men om overtredelser av verdier og spilleregler internt i partiet. Seksuell trakassering er juss, det handler om å bryte loven. Giske-saken er ikke seksuell trakassering.

Maktmisbruk:  Etter at jeg leste boken til Grethe Nordhelle om manipulasjon, har jeg en bedre forståelse av at Giske ikke har bedrevet maktmisbruk:  Fordi maktmisbruk er når man bruker makten for å oppnå noe, koste hva det koste vil.  Altså man har et brekkmiddel som sier at dersom du ikke gjør det og det ,så kommer jeg til å...  hva har Giske sagt; “Javel, da fikk ikke jeg dusje med deg” og dratt hjem!  Ergo er ikke dette maktmisbruk.  En som bruker makt for å oppnå ting, jobber i lang tid for å få det til; Idé, strategi, planlegging, sakte med sikkert arbeide seg inn mot den de ønsker å utnytte, og som regel er støtet vel-kalkulert og planlagt. De mister ikke besinnelsen eller raser i sinne om de ikke oppnår det på første forsøk. Fordi de trenger ikke, de vil i tråd av den makt de besitter vente til tiden er inne og de kan slå til. Som en edderkopp!  GIske er litt som drittungene som besøker Willy Vonkas sjokoladefabrikk:  Både Støre og andre i AP har vært ute å sagt at dette handler ikke om Juss, det handler om brudd på interne retnigslinjer og ikke i tråd med de verdier og det verdisyn Ap har.  Ergo; ingen juss, det vil da si ingen lovbrudd. Seksuell trakassering er LOVBRUDD!  Derfor konkluderer jeg med at han ikke har begått lovbrudd, og derfor ikke har seksuelt trakassert noen.

For meg er saken med Giske litt som at han er en de ufordragelige ungene i Charlie og sjokoladefabrikken, som ville ha og ha, som ompalumpene måtte kvitte seg med, en etter en. Disse ungene som ikke hørte etter og valgte spise det ene og andre som Willy Vonka fortviler forsøkte fortelle ikke var helt ferdig ennå. Disse ungene som foreldrene var så stolte av fordi de var så innmari flinke, men som egentlig var bortskjemte drittunger som hadde fått alt lagt opp i henda hele livet, og som ikke godtok at man ikke kan få alt med en gang.  Giske er litt sånn, en bortskjemt unge som har blitt båret på gullstol gjennom hele sin karriere i Ap, og har aldri før fått en smekk på fingrene. Arbeiderpartiet HADDE ikke ompalumper som kunne blåse han opp og la han fly av gårde, eller zappe han inn i et TV-apparat, så de snille ungene i Ap fikk vinne valget. SÅ i bunn og grunn kan man vel kanskje påstå at det er  Aps oppdragelse av “guttungen” som er den største feilen. 

Nann Jovold-Evenmo  tlf 46546485  epost nannas75@gmail.com 
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kristin Gjelsvik MOBBER

Til Kristin Gjeslvik. Jeg satt med sjokk og undring å så på din ranting mot Sophie Elise på Vixen Awards nå i helgen. Og må innrømme at først ble jeg stum, så ble jeg regel rett forbanna. Ikke fordi

Comentarios


bottom of page