top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Tallene NHO-direktøren ikke forstår.

På nyhetene i går var Skogen-Lund og Nav -Direktøren og besøkte flyktninger som var i arbeidstrening på en byggeplass; Dette for å vise at flyktninger som kommer til Norge skal inn i arbeidsmarkedet fort. Det virker for mange som at det er viktigere å få flyktninger i jobb heller enn de flere tusen nordmenn som står å fortviler over dårlig arbeidsmarked. Jeg er en av de norske som ikke, til tross for tusenvis av søknader, rett og slett ikke er god nok for det norske markedet.

SÅ til tallene; I følge Skogen Lund handler det om av 4,2% av nordmenn er uten inntektsgivende arbeid, noe SSB er uenig med, fordi den 25.01.18 var tallene på 20,2% av alle Norges befolkning (Arbeidsføre).

«Mange mennesker på helsetrygd» I intervjuet klarer da Skogen Lund slenge ut a dette er høyt grunnet «mange mennesker på helsetrygd» Helsetrygd er å regne som utføretrygd, altså mennesker som ikke kan jobbe: For det første er dette å skyve ansvaret for høye ledighetstall over på den trygdede delen av befolkningen; Altså de som ikke er i stand til å jobbe. De som er på trygdeytelser grunnet manglende arbeidsevne, ikke vilje til å jobbe! I følge forskere så er trygdeytelsene i den vestlige verden, og Norge, så høye fordi naturlig seleksjon ikke lengre forekommer da medisiner og godt utbygget helsevesen gjør at de som vanligvis ikke ville levd opp, nå blir voksne og gamle. For det andre er det misvisende av Skogen Lund å hevde at disse er grunnen til at SSB sine tall er så høye, for SSB har kun tall fra NAV; De som er registrerte arbeidsledige.

Variasjoner i registrerte arbeidsledige; Det er i SSB sitt grunnlag skillet mellom de som er registrerte arbeidsledige som aktivt søker arbeid, og som har gjennomført videregående skole. Helt arbeidsledige er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV  Arbeidssøkere på tiltak er arbeidssøkere som deltar i et tiltak rettet mot ordinære arbeidssøkere. Personer med nedsatt arbeidsevne omfatter arbeidssøkere som på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har vansker med å få arbeid.  Personer med nedsatt arbeidsevne på tiltak omfatter arbeidssøkere som på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har vansker med å få arbeid. Personer med nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak består av følgende grupper:

  1. Nedsatt arbeidsevne, venter på oppfølgingsvedtak

  2. Nedsatt arbeidsevne, ikke tiltaksbehov

  3. Nedsatt arbeidsevne, venter på plan

  4. Nedsatt arbeidsevne, venter på tiltak

(Kilde:SSB)

Derfor er Skogen Lund sine «helsetrygdede» en feil definisjon å bruke.

Det er ikke fett å være ufør: Det skal MYE til for å kunne få uføretrygd her i landet; Med krav om både utredninger, arbeidsevnevurderinger, for ikke snakke om hele bøtteballetten med utprøving i forskjellige typer arbeidsrettede tiltak, før man er vurdert nok til en uføretrygd. Det er heller ikke noe folk ønsker. Jeg kjenner mange uføre, og de skulle gitt mye for å få lov å være i jobb. For å kunne delta og være en som tjente sine egne penger, for det er ikke lett å leve på trygd. Uføretrygden er ikke til å bli feit av akkurat. Dersom du ikke har hatt noen form for inntekt før er minsteinntekten din på hhv 232212 kroner året dersom du er enslig, altså 19351 kroner i mnd. Dersom du er gift eller samboer får du 213485 kroner året, altså 17790 kroner mnd. Dette er ikke lukrativt og er kun halvparten av gjennomsnittslønna her i landet. Man er bra idiot om man tror at folk bare ønsker denne lave inntekten, men for de 325000 personene i Norge som var uføretrygdet 01.01.18 så har de faktisk ikke noe annet valg enn å takke ja til disse «pennies from heaven», som gjør at de fleste ligger i grenseland for fattigdom.

Skogen Lund sin tankegang holder ikke mål; Å skylde på uføre når tallene er så høye er ikke særlig positivt av en person som liksom skal representere arbeidsgiverne, og ha en oversikt over arbeidsmarkedet. Det viser liten forståelse for de faktiske problemene som arbeidsledige nordmenn har; Nemlig at å skaffe seg jobb handler om: Bekjentskaper og nettverk Du er overkvalifisert Du er underkvalifisert Riktig navn på CV Arbeidsgivere ønsker nyutdannete med enorm erfaring, noe som er urealistisk. Pene mennesker får jobben pga utseende iht forskning Lederne speiler søkerne etter likhetstrekk; Miljø, arv, utdanningsinstitusjon, andre relasjoner Det handler ikke om uføre eller late nordmenn! Min personlige mening er at Skogen Lund bør få sine medlemmer til å tenke utenfor boksen når de ansetter; slik at de ser personen og jobben som skal gjøres heller enn CV og hvordan de speiler seg i ledernes egne erfaringer og persepsjoner. En annen ting er at NHO og NAV i samarbeid kan jobbe for at NAV Igjen blir en arbeidsformidling, og tiltak brukes for å få folk ut i relevante yrker, evt omskolering mens de er deltid i den stillingen de ønsker å fylle. Ingenting er som ny kompetanse og nye vyer mens man jobber.

Skogen Lund BØR la trygdete være i fred: Det er nå en gang slik at uføre vil vi ha, det er enten grunnet medfødte problemer, eller fordi de oppgjennom årene har blitt utsatt for noe eller noen som har forvoldt dem slik skade at de ikke lenger kan være yrkesaktive! DERFOR bør Skogen Lund og politikerne våre slutte snakke ned trygdede som om de var jordens avskum, og grunnen til at arbeidslivet er så tøft at 20,2% av Norges yrkesaktive befolkning er arbeidsledig!

Det er skuffende at en så oppegående og kunnskapsrik kvinne velger å trå på uføre for å forklare et problem, også et problem som ikke omfatter uføre i det hele tatt. Men hennes manglende forståelse for tallene som SSB presenterer: 

Kilde: 

Nav.no https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-+statistikk/Uforetrygd/Diagnoser+uforetrygd

Statistikken til SSB: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regledig
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kristin Gjelsvik MOBBER

Til Kristin Gjeslvik. Jeg satt med sjokk og undring å så på din ranting mot Sophie Elise på Vixen Awards nå i helgen. Og må innrømme at først ble jeg stum, så ble jeg regel rett forbanna. Ikke fordi

Comments


bottom of page