top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Stønader og sykdom

Tenkte si noen ord om offentlige stønader du kan ha dersom du er syk eller ufør.


Jeg har en hodepinediagnose, som er invalidiserende. Og det er en god deL ekstrautgifter i forbindelse med denne, som er vanskelig for vanlige friske å forstå. Hodepinen, eller annen invalidiserende sykdom setter oss ut fra daglige gjøremål andre ikke tenker på, og da er det ofte nær familie som får jobben med husarbeid, pleie og omsorg for oss.

Da er det viktig å søke offentlige stønader, som Grunn- & hjelpestønad, evt BPA eller handikappkort til parkering.

Har jeg krav på de? Mange er ikke klar over at dette er stønader man kan søke på hos NAV eller kommunen din. Ingen av de står på din dør og banker på for å fortelle deg hva du har krav på, slikt må du finne ut selv.


På NAVS sider kan det være vansykelig p finne riktig informasjon, og ofte tror man ikke man har rett til disse stønadene pga det som står der. Og som regel ser man ikke sitt eget pleie- eller omsorgsbehov slik det egentlig er. Og man tror man er ikke funksjonshemmet eller pleietrengende nok for hjelpestønaden, eller at man ikke har «nok» utgifter innenfor de riktige punktene på grunnstønadssøknaden.
Grunnstønad;

- bilhold (forsikring , årsavgift og drift) fordi du skal til og fra lege, behabdlinger, sykehus og handle

- slitasje klær/sengetøy, fordi vi ligger mye, og da sliter vi både på klær, sengetøy, seng og vaskemaskin/tørketrommel

- strøm pga av høyt forbruk av tørketrommel og vaskemaskin, evt også aircondition


Fra 686kr mnd

Søkes NAV


Hjelpestønad.

- pleiebehov, fordi dine familiemedlemmer ofte må hjelpe deg med daglige ting som; medisiner, pleie av deg ved anfall/høye smerter.


(Selv kan jeg ikke dusje mens jeg er alene i perioder, men må vente til mannen er hjemme fordi smertene er så sterke at jeg kan kollapse i dusjen)


I forkant; sett deg ned og skriv ned hva familiemedlemmer og partner gjør for deg fordi du er syk

Du kan få 1229kr mnd


Søkes; NAV


BPA ( brukerstyrt personlig assistent), kommunal ordning hvor du kan få fra 15 timer hjelp av personlig assistent i hjemmet.

Hva får du hjelp til; Daglige gjøremål; renhold, klesvask, klesbretting , rydding, handleturer, dosettopplegg, turer, tur med hunden(e) når du ligger.

De kan kjøre når du skal til lege, behandling, spesielister mm


Søkes via din kommune. Dekkes av kommunen med egenandel.


Handikapkort Parkering

Fordi du er bevegelseshemmet i den forstand at det å gå langt til parkert bil med varer er med på å ødelegge mange timer/dager.


Søk i kommunen, men gjelder hele landet

Pris; Gratis!

✅Offentlig uførepensjon

Har du vært i arbeid i det offentlige? Har du tidligere jobbet kommunalt eller statlig, har du også rett til uførepensjon fra KLP eller SPK, dette fordi man som kommune- eller statlig ansatt er pålagt medlemskap i Kommunal Landpensjon (KLP) og/eller Statens Pensjonskasse (SPK).

Har du vært ansatt i begge, skal den pensjonskassen du sist var tilhørende være den søknaden går til.

Søknad via Statens Pensjonskasse eller KLP.

✅Forsikringer

Mange private arbeidstakere har også forsikring via arbeidsgiver, eller egen. Her kan du få utbetalt uføreforsikring, som dekker alt i fra Lånene dine, til en ekstra uføreutbetaling. Utbetalingene avhenger av type forsikring og forsikringingens størrelse, samt vilkår. Har du sykdom FØR du tok forsikringene eller ble forsikret i arbeidet, så er dette underlagt vilkår. Da må man se på om det du er ufør for er det, eller om dette er en NY sykdom/diagnose

NB! Noen forsikringsselskaper er vanskelige og vil helst IKKE betale ut, og vil true med søksmål, anmeldelse og kutter forsikringene dine som du har, på dagen. Dette skjedde meg med IF! Her var det bortkastet innbetalinger over år, som egentlig burde vært satt på høyrentekonto eller aksjer.


Nann

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Commentaires


bottom of page