top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Snylterne i nord som bygger murer mot søringene

Mens kommunene i Nord-Norge gjør alt de kan for å begrense smitteomfanget, og holde sine beboere fri for Coronasmitte, og trygge, så raser rasismen overfor folket i Nord i resten av landet. i 2020 har IKKE holdningene til folk i Nord-Norge endret seg. De ansees fortsatt som snylterne i nord.

Jeg hadde egentlig forventet at folk sør i landet skulle kommentere folket i den nordre delen av landets karantenebestemmelser, men når det assosieres med trygdesnyltere, og at man i Nord ikke bidrar til felleskassa; Da blir jeg rasende.


For det er faktisk slik at de sørpå, og vestpå, og østpå drar ut milliarder fra Finnmark årlig, i fiske, olje og gass, gruvedrift. Det arbeides flittig på anleggene rundt om både over og under jorda, på land og til sjøs. Men ingenting av dette tilfaller Finnmark. For all «verdiskapning» foregår på hovedkontorene til selskapene, og ingen av disse er registrert i Finnmark;

Cermaq, Grieg Seafood, Equinor, ENI, Elkem Nefelin, Boreal, Nergaard AS, Norwegian Royal Seafood er bare noen av disse selskapene som opererer i Finnmark og som har hovedkontorer i andre fylker.


Så skjer det et pandemisk utbrudd over hele verden, og Nord-Norge har kontroll på grunn av drastiske tiltak. Og da hyles det plutselig opp på sosiale medier om folk i nord som kun lever av statlige overføringer, trygd, og snyltere og mer.

Fy faen, sier jeg da. Fy faen for en kunnskapsløs gjeng!

Har folk ingen peiling på hva folket i nord faktisk tilfører storsamfunnet og hvor lite de faktisk får igjen?

Bare i Finnmark går det milliarder av kroner UT av fylket i form av ressurser som utvinnes der, og det man får tilbake er nada. Fint lite. Veier råtner på rot, bygder mister samferdselmulighetene med båtene de er avhengig av, bussen går sjeldent, og flytrafikken taper årlig ruter til fordel for ruter ut av landet. Kortbanenettet prioriteres ikke, og vi er avspist med to sykehus med over 400 km mellom dem. Vi i nord er kravstore, sutrete, og avhengig av store overføringer fra det offentlige påstås det.

Enda vi leverer mer per innbygger til BNP enn andre fylker.


Sammenslåingen var en stor vits som gav merutgifter, og vil gi enda større utgifter på det offentlige byråkratiet i Nord. Hadde vi vært hver sine fylker ville dette med levering til BNP vært mer synlig også. For å sette dette litt i perspektiv: Bare innen olje leveres det for nesten 4 milliarder årlig fra Finnmark. Bare i gass leverer Melkøya i Hammerfest alene gass for over 11 milliarder årlig i snitt (100 milliarder siden oppstart 2007-2016). Dette er penger som går rett inn på konto til Statoil i OSLO! Når befolkningen i Finnmark er rundt 78000, så sier det litt om hvor mye bare gass leverer til BNP per innbygger i denne delen av storfylket.


jeg har i mange år ropt at ressursene som leveres fra Finnmark skal skattlegges I FINNMARK, slik at alle avgiftene og skattene blir fordelt på befolkningen i Nord. Det er en uting at selskaper får lov å ha hovedkontorene sine på Skøyen og Fornebu når de utvinner ressursene i Nord. Det burde være krav til registrering av selskapene i kommunene de drifter, og at all skatt skal beregnes her.


Nei faen, sett opp en mur rundt Oslo og kutt pengestrømmen inn, så kan jeg love deg det blir andre lyder i de pipene.


Holdningene til folket i nord er skremmende. At vi i 2020 ikke er kommet lengre enn å mene at folket i nord er trygdesnyltere og lever av statlige overføringer er skremmende. Og det viser hvor lite verd andre anser nordområdene for å være. Det er diskriminering, og til dels rasistiske holdninger til en folkemengde basert på tilhørighet og bosted.

Og det er SKAMMELIG at man ikke er mer opplyst i dagens samfunn om hvilke ressurser som leveres der fra.


SKAM DERE!

4 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

4 Comments


karlarnejacobsen
Mar 27, 2020

Det var nå helt besyndelig hvor viktig det var å være "søring" i N.norge, ellers så er vi jo bare ei pest å plage!

Like

rolfkristensen43
Mar 25, 2020

Flott skrevet.

Like

meanonine
Mar 25, 2020

I en vanlig hverdag så flommer Facebook-feeden min over(<-satt på spissen for de som måtte tolke det bokstavlig) av kronikker, ledere og artikler fra bl.a journalister i Nordlys og iTromso om kaffelattedrikkende søringer som ikke skjønner bæret av hverken industri eller økonomi. I kommentarfeltene heies det mer enn i kollen, og innleggene deles over en lav sko av journalist-kolleger og andre kulturtopper i nord. Holdningen nordfra og sør er like tydelig som en del holdninger sørfra og nord. Hva med å fokusere på alt det man er gode til i nord, og i sør. Skrive litt færre kronikker om hvor drit den andre delen er og se om det kanskje ikke blir litt bedre da?

Like

ullastoft
Mar 25, 2020

Det er flott at Nord Norge har slike strenge tiltak mot corona virus , man ser jo resultatene.

Like
bottom of page