top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Småbedrifter i bransjen lider store tap grunnet lite gjennomtenk tiltak fra myndighetene

av Nann Jovold-Evenmo og Frode Nylund Myndighetenes tiltak mot smittespredning av covid19 skjærer alle bedrifter i bransjen under samme kam - som vanlig blir de minste bedriftene taperne. Ved å skjære alle bedrifter i treningsbransjen under samme kam ved å innføre korona-loven som blant annet innebærer total nedstengning av treningssentre har myndighetene gjort det vanskelig for småbedrifter å overleve. - Urettferdig at mitt livsverk skal gå til grunne Jobbet 200 % det siste året Nylund har i tillegg til å drive senteret der han også jobber som PT, en 100% stilling i SAS. Han forteller at han har brukt alt av oppsparte midler og alt overskudd fra lønnen har gått til å dekke løpende utgifter på senteret. I tillegg er leiligheten min belånt til over pipa, legger han til. Nylund har heller ikke tatt ut lønn til seg selv under oppbyggingsfasen av senteret da hen mener at det ikke er forsvarlig før inntekten til senteret er stabilt nok til å ha lønnsutgifter.

Så lyst ut for framtiden - så kom koronaloven Bare noen måneder før koronaloven trådde i kraft begynte det lille Treningssenteret til Frode å få lysegrønne tall i regnskapet, og i januar startet de opp med et prøveprosjekt med en skole i nærmiljøet der tanken var å forsøke få ungdommer som ikke var aktive i andre «typiske lag-idretter» til å være mer fysisk aktive ved å begynne å trene styrke. Vi rakk å holde på med prosjektet i seks uker før koronaloven kom og ødela alt, og vi hadde satt opp et møte med utekontaktene i bydelen for å forsøke å videreføre prosjektet sammen med de. Dette er nå utsatt på ubestemt tid sier Nylund. Styrketrening for unge idrettsutøvere Nylund begynte tidlig å interessere seg for styrketrening og har siden han var barn vært fysisk aktiv i flere idretter. Han ønsket å gjøre noe mer med sitt treningssenter enn å «bare» være et vanlig medlemssenter. Han har i to år jobbet med et prosjekt i samarbeid med VIF håndball der han har vært ansvarlig for styrketreningen til flere av ungdomslagene. Det er per i dag 4 ungdomslag (13-18 år) som trener på senteret til Nylund og det var planlagt at to lag til skulle starte opp denne våren.

Om Treningsspesilalistene stenger står klubben uten et lokalt styrketrenings tilbud til spillerne. Noe de er helt avhengige av å starte med tidlig for å kunne satse

- Adrian Salihu, sportslig leder VIF Håndball I tillegg til å trene idrettslag har Treningsspesialistene også flere individuelle idrettsutøvere som blir trent av PT fra senteret + at Christiania Atletklubb har senteret som sin hovedbase for medlemmer som er tilknyttet Oslo regionen.

Jeg synes det er leit om Treningsspesialistene må stenge for godt på bakgrunn av dette - det vil gjøre at en god del klubbens medlemmer mister sitt faste treningslokale og det gode treningsmiljøet vi har bygget opp sammen med Treningsspesialistene - Gerrit Judit, styreformann Christiania Atletklubb Nektes å tjene penger Nylund har kommet med flere konstruktive forslag til hvordan senteret hans kan tjene penger under denne tiden. I og med at Treningsspesialistene er et enkeltstående senter gjør det at vi har mulighet til å tenke litt annerledes når det kommer til drift enn større kjeder. Nylund har sendt inn to søknader til bydelsoverlegen med konkrete forslag til hvordan vi kan ha drift på senteret under kontrollerte former der alle smitteverns tiltak er tatt hensyn til. På tross av dette har Treningsspesialistene fått avslag på begge søknadene. Forskjellsbehandling av bransjene De reglene som gjelder for treningsbransjen gjelder tydeligvis ikke for alle bransjer. Når man på tross av gode forslag til inntektsgivende drift som tar hensyn til ABSOLUTT ALLE smittevernstiltak allikevel får avslag er det rimelig nytteløst. I mellomtiden er det stappfullt på IKEA og Rema 1000 der smittevern er ikke eksisterende. Bensinstasjoner har åpne kundetoalett og disse blir garantert ikke rengjort etter hvert besøk det samme gjelder for toaletter på kafeer og kjøpesentre etc. Bedre smittevernstiltak enn hudlegen - ble allikevel avslått Den ene søknaden omhandlet å få lov til å åpne et solarium i studio med bemanning, timebestilling og desinfisering og lufting mellom hvert besøk. Denne søknaden fikk Nylund blankt nei på, noe som er med på å støtte opp om sakens hovedtema: forskjellsbehandling og ulik lov for forskjellige bransjer. Det har seg nemlig slik at Nylunds kjæreste går til lysbehandling hos hudlegen, som fikk åpne igjen på mandag. Der er det to avlukker forbundet med et venterom. Det er ingen bemanning som desinfiserer etter hvert besøk og folk kommer og går når de vil. Inne i venterommet er det en perm der alle skal skrive opp behandlingstid og dato og det ligger 5-6 kulepenner tilgjengelig for alle som bruker tilbudet. Nylunds søknad om å åpne solariumet hadde langt strengere smittevernstiltak enn nevnte hudlegekontor. Han stiller spørsmål til hvorfor de kan ha åpent når han ikke får lov? Ingen hjelp å få Nylund var tidlig ute med å undersøke hvordan hans lille bedrift kunne få støtte når staten hadde bestemt at han måtte stenge. Grunnen til det er at selskapet mitt er ekstremt sårbart når kommer til inntektstap siden vi akkurat hadde begynt å komme på plussiden. De første tre ukene var det lite informasjon å få tak i og alle offentlige kontorer tok for sikkerhets skyld ferie i påsken til tross for situasjonen, så vi hadde ingen mulighet til å tilegne oss informasjon noe som helst sted. Koronatelefonen som er opprettet er for personer som tror de har blitt syke fikk vi beskjed om. Etter påske begynte vi å ringe rundt, det som skjedde da var at enten ble vi avvist eller videresendt til en instans som ikke visste noen ting. Til slutt ble vi henvist til bydelsoverlegen via FHI som sa at det var bydelen som måtte gi tillatelser til reåpning under tiltak - hun avslo begge søknadene våre da hun ikke kunne fatte beslutning om dette alene og skulle kontakte Helsedirektioratet. Som for øvrig var de som henviste oss til FHI i første omgang. Det er ganske frustrerende når ingen ved noen ting om noe mens vi samtidig sitter med kniven på strupen økonomisk. Dømmes til konkurs av regjeringen Nylund har som nevnt ingen ansatte og er heller ikke ansatt i selskapet selv. Med på laget har jeg to selvstendige personlige trenere som leier PT plass på senteret samt et par selvstendige hjelpetrenere som hjelper til med trening av Idrettslagene. Dette gjør at Treningspesialistene ikke kvalifiserer til kontantstøtte for bedrifter, og dermed dømmes til konkurs av regjeringen. Det eneste tiltaket som finnes for bedrifter i Treningsspesialistenes kategori er å låne penger, men dette er ikke et alternativ for vår del sier Nylund. Videre sier han at: «jeg er norsk statsborger og jeg skal ikke trenge å bli dømt til å bli gjeldsslave når jeg driver en bedrift som tjener penger. Når jeg som bedriftseier blir pålagt av staten å stenge driften over en lengre periode burde jeg også få kompensasjon til å dekke utgiftene mine på lik linje som andre større bedrifter uavhengig av om jeg har ansatte eller ikke. Dette er mitt livsverk og det er tragisk om all energien og alle pengene jeg har lagt i dette prosjektet skulle fordufte på grunn av en lov som plutselig har kommet». Det er viktig å få frem at jeg synes det er helt rett av man skal stenge for å forhindre smittespredning legger Nylund til, problemet er at det ikke finnes noen støtteordning som dekker alle bedrifter som må stenge. Og det blir så utrolig feil når kjøpesentre og store varehus som IKEA får holde åpent, da de ikke er livsviktige og dermed burde holde stengt på lik linje med alle andre steder der det kan samle seg mange mennesker på et sted. Jeg håper at myndighetene setter i gang tiltak for mindre bedrifter uten ansatte slik at vi også har en mulighet til å overleve denne krisen, legger Nylund til. Vil du følge med på situasjonen til Nylund og Treningsspesialistene kan du gjøre det via nettsiden deres som du finner på www.treningsspesialistene.no NB! NETTSIDE-EIER SAMARBEID MED TRENINGSSPESIALISTENE!

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Comments


bottom of page