top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Pårørende glemmes

Ja, det er noe jeg vil påstå er et faktum

En ting er pårørende med alvorlig syke barn, hvor regjeringen har sørget for at de mister hjelpestønaden nå ungen er innlagt på sykehus i lang tid. På toppen av det hele skal det ansees som «avlastning» og «ferie». Ferie fra hva? Sykdom? Barnet? Eller noe annet?

Ferie er noe arbeidstakere i Norge har krav på, inkl feriepenger. Det er 4 eller 5 uker, alt etter hvilken avtale bedriften har, eventuelt hva tariffavtalen med bedriften sier.

Noen har enda bedre goder, nemlig IA-bedrift og er en «inkluderende arbeidsplass» hvor man finner løsninger for personer som er syke eller må ha midlertidig endring i oppgaver pga sykdom eller skade.

Fantastisk.

Men er du pårørende for kronisk syk partner hjelper det ikke med IA-bedrift for det gjelder ikke da. Fem uker ferie hjelper heller ikke om du må ta ut feriedagene for å følge partner til lege, spesialister, sykehusinnleggelser eller annen behandling som er avgjørende for partnerens helse.

Min mann har fem uker ferie. Og de siste årene, etter at jeg fikk Hemicrania Continua, så har han brukt ca halvparten av feriedagene sine på meg. Ikke ferie med meg, men for å følge meg til behandlinger, daglegevakt, legevakt, sykehusinnleggelser, sykehusavtaler med spesialister, og fastlege. Fordi jeg er avhengig av at han er med, som kjenner diagnosen, og symptomene, hvordsn sykdommen påvirker meg, og smertene (ja, medisinene også)


Disse feriedagene som er for å ha ro, moro, familiekos. De brukes opp på den syke. Man blir sliten, både fysisk og psykisk av å være pårørende. Og det er da ikke rettferdig at de dgene man har ferie i året, skal brukes til syk partners behandlinger, spesialistbehandling og mer?

Pårørende til kronisk syke voksne MÅ få bedre vilkår. Mulighet til sykepenger og sykemelding, hjelpestønad, penger til å dekke inntektstapet det er å miste feriepengene. For det er ulogisk og urettferdig at en pårørende skal ha dårligere vilkår enn en med frisk partner.

Dette må vi snakke mer om. Det må komme en ordning som fungerer og tar vare på de pårørende og deres økonomi. Og ikke minst la dem slippe tap av ferie fordi de er pårørende til kronisk syk partner eller ektefelle...Nann

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

コメント


bottom of page