top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

NY lukket høring i Beredskap og sikkerhetssaken med Regjeringen

I denne saken, som Erna Solberg er øverste ansvarlige person for, så var flere av de spurte tydelig på villspor, både når det gjelder omfanget av sitt mandat. Men også forståelsen av hva Objektsikring er og går ut på. Hva nøkkelobjekter er, både sivile og offentlige bygg. Men også spørsmål om sin rolle i denne hvilke oppgaver som skal prioriteres, og hvordan denne jobben skal gjennomføres. 

Jeg ser at alle disse personene som er spurt er POLITIKERE, som har liten eller ingen kompetanse på grunnsikring, objektsikring, og ihvertfall ikke forskjellen på hva som skjer når det er fredstid og i en eventuell krise. 

Ta Heimevernet for eksempel; De skal beskytte sivile objekter i en krise.  Men iht rapporten fra Riksrevisjonen har man lang vei å gå før de er operasjonell med tanke på materiell, nok befal, og nok folk.  I en periode hvor man har bygget NED det norske forsvaret, samtidig som vi har sørget for at mange tidligere tjenestedyktige ikke lengre må inn til førstegangstjeneste fordi det rett og slett ikke er plass til dem, eller fordi tjenestetiden er kortet ned; Så har ikke HV noen steder å rekruttere fra slik de gjorde før.  HV har også hatt en stor omveltning og slått sammen til større områder, noen man merker mest i distriktene; Hvor det også er de største utfordringene på sivile nøkkelobjekter som vannforsyninger, strømforsyninger mm Eks Finnmark; Sautso, demningen, er et sivilt nøkkelobjekt. HV17 som tidligere var i Alta, er nå Finnmark, og lagt til Banak/Lakselv. Dvs at den gamle forlegningen på Kvænvik, samt tidligere Alta Gård som var militært er lagt ned og solgt. Å få til en bemanning og tropp som skal beskytte demningen i Sautso som er strømforsyning for hele Finnmark, er vanskelig og vil ta unødvendig lang tid. Den er mest sannsynlig sprengt av fienden før HV kommer seg dit. 

Forsvaret og Justisdepartementet har ikke klart å sette opp liste over sivile nøkkelobjekter.  Dette hevdet Erna var fordi det endret seg og var en dynamisk prosess. Dette er tøv. Rett og slett det som på “godt norsk” heter Real BULLSHIT!  Sivile Nøkkelobjekter er IKKE dynamiske og endrer seg IKKE;  Nøkkelobjekter er det som går på helse, vann, strøm osv:  VI flytter ikke Energiverk, Vannverk, Sykehus, eller Jernbanetorget i Oslo. Det er SIVILE NØKKELOBJEKTER!  Hun begynte så å snakke om at det måtte sees i sammen med trusselbildet i dag, og at vi hadde festivaler og konserter.  Vet du; Norge har faktisk noen av Europas BESTE på konsertsikring, og de er ikke noe jeg sier fordi jeg har jobbet for en av aktørene. Jeg sier det fordi jeg har jobbet internasjonalt, men internasjonale aktører, som bare har LOVORD å si om Pro-Sec og Henning Kristiansen og hans gjeng. De er one of a kind, og de var godt kjent blant store arrangører i USA da jeg bodde og jobbet der borte med høyrisikosikring av personer og objekter.  Så der har forsvarsdepartementet og justisdepartementet noen å lære fra, både om objektsikring, områdesikring og personsikring, kontakt dem så får dere hjelp til jobben dere åpenbart sliter med å få gjort i Regjeringen! 

Politiets egne bygg.  Med friskt i minne husker vi alle Wara sin opptreden på DAX18 hvor han gneldret om “Litt tykkere murer”. Noe som beviste at han hverken hadde peiling på objektsikring, områdesikring, personsikring, overvåkning, eller noe av det som FAKTISK står i rapporten. Mannen er en PR-mann som overhodet ikke egner seg som justisminister, men heller en stand-up komiker, med et heller dårligere repertoar.  I tillegg har man godeste Per Willy Amundsen, som cocky satt og var sur fordi kontrollkomitéen hadde spørsmål vedrørende Riksrevisjonens rapport. Og hele hans kroppsspråk vitnet om at dette var under hans verdighet å sitte foran komitéen å svare på spørsmål om dette, og at han var der KUN for å tekkes de som var “beneth him”, som om han var en opphøyet person som så ned på sine undersåtter. Etter mange år innen høyrisikosikring, så kunne jeg se HVEM som ville lage bråk blant mange mennesker, og jeg tok aldri feil. Jeg skanner folk, både kroppsspråk, men også hvordan de reagerer på omgivelsene, og Per Willy var ikke der på kontrollkomitéens nåde, de var der på hans. Det er arrogant og cocky. Like greit at han ikke lengre er en justisminister, for det kommer ikke noe godt ut av slike menneskers ledelse.  Begge disse satt i stolen og hadde ingenting fornuftig å komme med om HVORFOR politiets egne bygg ikke var tilstrekkelig skjermet. Dette kan, selv om de litt tykkere murene ikke er kommet på plass, gjjøres ved hjelp av bedre adgangskontroll, overvåkning, og personell som håndterer fysisk sikring.  Men istedenfor har da godeste Tor-Mikkel Wara sendt forespørsel tilbake til Regjeringen om HVORDAN han kan spare inn millioner på denne skjermingen! Tenk det. Her får han en KNUSENDE kritikk, og så skal han heller spare penger.  Det er ikke penger det står på, sier Erna. 

Forsvarets Bygg.  Forsvarsdepartementet var også i ilden, og av og til lurer jeg på hva vi skal med en forsvarsminister som ikke er militær. Jeg vil ha en Oberst eller en Major som Forsvarsminister i Norge, slik at departementet får FAGPERSONER på toppen. Disse vet hvor skoen trykker, og politikere har ingen anelse. Jeg er sikker på at de fleste partipolitikere har ikke en gang vært i forsvaret, for de var så politisk aktive at de fikk fritak, eller det som tidligere ble kalt “siviltjeneste”. Ergo uskikket til å sitte med militære spørsmål.  Når da Ine Marie Eriken sitter og snakker regel rett tull, da kjenner jeg at det rykker i stortåa.  « Hvordan kan du si at man har en grunnsikring når bare 25 prosent av objektene er kartlagt? spør Torgeir Knag Fylkesnes (SV). ? Uttrykket en «form for grunnsikring» er bevisst brukt for å synliggjøre avgrunnen til lov og forskrift, svarer Eriksen.» Nok en gang viser Eriksen null kompetanse og evne til forståelse i hva hun snakker om. Det handler ikke om å synliggjøre, det handler om å faktisk kartlegge grunnsikringen av objektene. Dama er på villspor! En avgrunn er forøvrig et hull som ikke har noen bunn, og hun mener da åpenbart at loven og forskriften er bunnløs.  Jeg har sett på forskriften, og den er egentlig veldig enkel, om man velger å se på den. Men som typiske politikere og byråkrater, så velger de da å la dette bli en større operasjon og mølle enn det egentlig må!   «Stortinget har fått beskjed om at forbedringsarbeidet vil ta tid og er krevende, men i ettertid ville ha vært fornuftig å ha gitt et mer samlet, helhetlig bilde til Stortinget, fordi det ble gitt mye fragmentert informasjon, gjentar Ine M. Eriksen.» Det hun egentlig sier er at hun ikke har oversikt, fordi hun ikke evner å skaffe seg oversikt. Intet annet. Fragmentert informasjon, altså “oppstykket informasjon”, hun snakker med store ord for at andre skal tro at det er vanskelig. En tydelig hersketeknikk. Jeg begynte le høyt her jeg satt og hørte på.  Nei, oppgaven fra bl.a Stortinget og Riksrevisjonen er tydelig; det skal KARTLEGGES og SIKRES alle nøkkelobjekter.  Det skal la seg gjøre innen tilmålt tid. Dette viser at Regjeringen ikke har styring eller evner ta styring.

Etter å ha sett på høringen i går mener jeg det er viktig med en ny høring, gjerne lukket.  Men det som bekymrer meg er dårlige spørsmål fra Kontrollkomitéen.  Det må mer harde og håndfaste spørsmål, som kun er ja og nei svar til.  Og nei, Erna kan ikke få mulighet til å si at hun har “uttalt seg upresist”  når svaret er at hun har “løyet” til Stortinget.  En annen ting er at Regjeringen må tas for at de har UNNLATT å gjennomføre iht til tidsplanen 2015, men utsatt det med 10 år, og lar derfor mange Sentrale Nøkkelobjekter være usikrede i 10 år utover normert tid, noe som ikke bare er en risiko, men en bevist unnlatelse av å forsvare disse. 

Derfor er det noen betimelige spørsmål som MÅ stilles:  “HVORFOR har Statsministeren valgt å uttale seg uriktig til Stortinget?” “HVORFOR har Statministeren valgt å ikke informere Stortingen om at sentrale nøkkelobjekter ikke vil være sikret før ti år etter normert tid, iht Stortingets vedtak?”  “Hvorfor Har Forsvarsministeren valgt å ikke sikre nøkkelobjekter innen normert tid,iht Stortingets vedtak?” “Hvorfor har Justisministeren forsøkt å kutte budsjettene for å spare inn på sikkerhet og beredskap, slik at nødvendig sikring ikke er mulig å gjennomføre innen normert tid?” ref Politidirektoratet (POD) svar til Justisdepartemenetet om spørsmål på å forslag til å spare inn på objektsikring:  «For alle tiltakene under punkt 2.2,3 ? nye utgifter uten inndekning ønsker vi innspill fra POD på hvor mye som kan nedskaleres til et minimumsnivå eller skyves på til 2019 og samtidig imøtekomme internasjonale forpliktelser/ lovpålagte krav» “Hvorfor er ikke sivile nøkkelobjekter utpekt og beredskapsplaner for disse utarbeidet innen normert tid iht Stortingets vedtak?”  Alle spørsmål må spørres med HVA, HVORFOR og HVORDAN, slik at de tvinges til å svare konkret på spørsmålene. Man kan ikke spørre åpne spørsmål, da vrir de seg unna med politisk pjatt. 

VI trenger en plan, og vi trenger den nå.  OM Regjeringen ikke er i stand til å få dette på plass ila seks mnd tid, så bør denne jobben overlates til personer med ekspertise innen feltet, som kan påta seg dette uten at det tungrodde byråkratiet ødelegger.  Vi har ikke råd til å vente til 2025 før Forsvarets bygg er forsvarlig sikret, ei heller før sivile nøkkelobjekter er utpekt og har en beredskapsplan.  Og HV må opp og være i funksjon i løpet av kort tid, det samme må Sivilforsvaret og samkjøringen mellom de Sivile og Offentlige.  VI kan ikke la kunnskapsløse politikere la landet være usikret, vi gjorde dette en gang før, og det var på 30 tallet, vi så hvor det bar. Har vi ikke lært? 

Nann Jovold-Evenmo tlf 46546485 
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kristin Gjelsvik MOBBER

Til Kristin Gjeslvik. Jeg satt med sjokk og undring å så på din ranting mot Sophie Elise på Vixen Awards nå i helgen. Og må innrømme at først ble jeg stum, så ble jeg regel rett forbanna. Ikke fordi

bottom of page