top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Linda Hofstad Helleland er en minister KUN for kvinner?

17.01 fikk vi ny Barne- og Likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland.  Hun sa i et intervju at hun nå gledet seg til å ta fatt på jobben med sine fanesaker som likestilling og barns rettigheter. Mange hopper selvsagt til konklusjonen at denne damen er en likestillingsdame som ønsker å jobbe nettopp for likestilling. Dessverre har jeg observert i media siste tiden at denne damen er en ulv i fåreklær; for likestillingen hun presenterer er stappfull av feminisme og morspresumpsjon.

Vår nye Barne- og Likestillingsminister har tydelig morspresumsjon: Hun sa tydelig på NRK at hun ikke ønsker en to-deling av dagens foreldrepermisjonsordning. Dette viser at hun ikke har beveget seg på gata blant folk flest og derfor ikke forstår hva og hvorfor en to-deling av denne er så viktig. Hun velger beholde antikke holdninger om morspresumpsjon; at mor er best for barnet, samtidig som hun fordømmer fedres manglende deltakelse i barnas liv ved at de ikke tar ut mer av fellesdelen. Først og fremst handler det om at papper er like gode som mammaer, og ved å hindre en to-deling vil kvinner alltid komme bedre ut innen denne permisjonen. For jeg har sagt det før, og gjør det igjen; Kvinner gråter seg til fellesdelen» fordi hun har hormoner, vil gå på ammekafé og være med barnet. Og selvsagt ønsker mammaer å være med sine små, men det gjør faktisk pappaer også. Og så lenge det er en 2-deling vil pappaer komme skjevt ut, fordi mødres manipulasjon og tårer er vanskelig å stå imot for en mann. De ser henne heller sinna enn gråtende, og kvinner som gråter kan få hvilken som helst mann til å føle seg dust og gi etter. Overtalelser grunnet «amming» er veldig vanlig. Barnet ammer jo! Men helt ærlig kvinner, dere KAN pumpe på flaske, og etter 6 mnd så kan ungen strengt tatt få MME (Morsmelkerstatning) de timene du er på jobb. Du kan la ungen være hos besteforeldre eller andre mens du bedriver andre gjøremål på dagtid, så kan far også fikse flaske. Dessuten er det mange menn som velger å dra til jobben til kona så hun får lov å amme, selv om hun faktisk jobber. Det er noe som heter «ammefri», og frem til ungen er ett år har hun faktisk rett på dette. Etter fylte ett år har man ikke krav på lønnet ammefri, men da er det kanskje (Forhåpentligvis) ikke så mange som ammer heller! Jeg hadde det i magen i ni mnd: Jaja, så hadde du avkommet i mage i 40 uker. HEI OG HÅ! Det betyr ikke at kvinner er bedre enn menn, for helt ærlig alt du gjorde var å gå å ruge! Det betyr heller ikke at dette er ditt og ditt alene! Fedre har faktisk bånd til sine så de også. Det er faktisk bevist at menns hormonnivå endrer seg ved barnegråt, ved å se barna i øynene og ved å faktisk være nært sitt eget barn. Og det faktisk i større grad enn kvinner. Ergo supermannens beskytterinstinkt er optimalt! Jeg tar ungen om natten, han hører ikke ungen; Dette er det dummeste jeg noen gang har hørt kvinner si. Det er forskjell på å velge å ta ungen om natten fordi man ønsker være den beste forelder, kontra å faktisk være den som våkner. Ok, så våkner du, men snu for faen ræva til og sov videre. Far kan ta ungen om natta han og, visst han får lov! Er han hjemme om dagen med ungen, så tar han den jaggu på natta også. Jeg har selv en mann som satt oppe hele natten med sin yngste, fordi denne hadde kolikk, og likevel gikk på jobb dagen etter. DU tjener mer enn meg, vi taper penger: Dessverre er dette sant. Familier taper penger på at far er hjemme. Dette fordi lovverket er rigid, og fedre er avhengig av at mor har hatt inntektsgivende inntekt minst 6 mnd av svangerskapet for å ha lov til å ta ut permisjon. Siden vi lever i et samfunn hvor kvinner ikke er så flinke til å kreve mer lønn, velger i større grad frivillig deltid eller arbeid innen lavtlønnsyrker; Så vil vi faktisk tape på det i et større samfunnsøkonomisk perspektiv at mannen er hjemme. Det er faktisk ikke bare mer lønnsomt for familien, men hele samfunnet at menn står i jobben og ikke steller hjemme. Fars har ikke en egen rett til permisjon, og det er diskriminerende!  Jeg var nettopp inne på dette overfor her; Menn har ikke rett på permisjon dersom mor ikke jobber, eller har jobbet minst 6 av månedene hun gikk gravid. Derfor er det mange menn som ikke kan ta ut permisjon, fordi mor enten er ufør, under AAP, arbeidsledig, eller er student! Det er mange studenter, blant annet vet jeg at de som er gravide og studerer ved UIT Campus Alta ikke får innvilget permisjon fra sine studier, og anbefales å slutte, for så å begynne på igjen. Noe som faktisk kan være lovstridig! Derfor vil ikke fedre til disse studinene, som da IKKE før fødselsstipend fra Lånekassen ha rett på fedrepermisjon. Det er derfor diskriminerende at menn ikke har krav på egen permisjon, uavhengig av mødres opptjening og yrkesdeltakelse. Dette vil da ikke sidestille menn og kvinner, og mannen er taperen.

Barnets Beste eller Mors Beste. Det er tydelig at Hofstad Helleland er kvinne, og derfor ikke evner å se forskjell på Barnets Beste og Mors Beste; for det er veldig vanlig at kvinner faktisk ikke evner å se forskjellen. Og det er faktisk ganske vesentlige forskjeller, selv om det hele tiden bevises det motsatte. Norsk likestillingspolitikk er kvinnestyrt og med utgangspunkt i at kvinner har det verst, derfor vil også norsk familiepolitikk ha samme utgangspunkt, og barnets beste tilsidesettes for mors egoistiske krav om å være hjemme hele fellesperioden, slik at hun kan pusle rundt med barnet. I følge barnekonvensjonen har faktisk barn krav på omsorg fra begge foreldre, dette er noe norsk lov bryter med dagens regler for permisjon, da den ekskluderer pappa i barnets liv. Og det er ikke å stikke under at grunnen til at Mors Beste er sterkere enn barnets beste er gamle antikke holdninger om at mamma er til det beste for barnet.

Norsk politikk er gjennomsyret av konservativ feminisme; Dette betyr at de er opptatt av å bevare de tradisjonelle og typiske kvinneverdiene, og kvinnerollene i samfunnet. Kvinnerollen til disse er ensbetydende ved at kvinner skal vise omsorg for barn, og de skal strekke seg langt for sine barn. I tillegg skal de være tilstede for sine barn. Det handler om å være et midtpunkt i familiens liv, som omsorgsperson og som den barna tyr til når det er noe. Det er ekstremt viktig for denne typen feminister å påpeke forskjellen mellom menn og kvinner, heller enn å legge lista dithen at vi skal likestille menn og kvinner i både familielivet så vel som yrkeslivet. Rettigheter i forhold til familieliv er kun rettigheter og berettiget å sloss for så lenge det er kvinnens rettigheter som står i sentrum. Jeg vil være så frekke å kalle dette for omsorgsfeminister, hvor det ikke er rom for menn i kvinneroller. Spesielt på hjemmebane! Straks vi slipper mannen til i hjemmet, og ikke minst i pappapermisjon så ødelegger vi for kvinnerollen, og de typiske kvinnelige verdiene som disse er så opptatt av å bevare. Det er dette vår nye Barne- og Likestillingsminister står for; Konservativ feminisme! Og det kommer tydelig frem via hennes evne til å spørre hvor fedrene er i forbindelse med fellesdelen i permisjonen, samtidig nekter å gå for likedeling av foreldrepermisjonen.

Jeg tenker å påpeke for den nye ministeren et par fakta fra SSB; 70% av yrkesaktive menn tok ut fedrepermisjon i 2016. 17% fikk ikke tatt ut permisjon fordi mor ikke hadde vært yrkesaktiv i minst 6 av de månedene hun gikk gravid! 13% valgte ikke ta ut sin andel permisjon, men her bør vi også se på hvem disse er; Store herre på Oslo Vest? Antagelig! Samt disse uheldige selvstendig næringsdrivende som ikke har økonomi til å ta ut permisjon, fordi de rett og slett kan minste bedriftens kundegrunnlag om de tar ut permisjon!

Når så mange menn ØNSKER og viser at de tar ut sin del, samt så mange ikke får ta ut sin del grunnet manglende selvstendig opptjeningsrettigheter, så viser dette at vi må gjøre noe drastisk for å sikre fedres rettigheter iht permisjonen! For dette viser tydelig at det ikke handler om vilje, men om politiske føringer som hindrer menn i å ta ut mer, samt norske politikeres antikke holdninger om at mor er best, og kvinners rettigheter går foran Barnets Beste, forskning og fedres ønske om å ha mer omsorg og kontakt med sine barn!

Linda, Du står faktisk godt i det til å kunne gjøre noe med disse; Du skal være en likestillingsminister, så vel som en barneminister; Da forventer jeg at du står for LIKESTILLING OG LIKEVERD,  også når det gjelder fedres rettigheter!

Nann Jovold-Evenmo Reell Likestilling ENK Tlf 46546485 epost nannas75@gmail.com




0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kristin Gjelsvik MOBBER

Til Kristin Gjeslvik. Jeg satt med sjokk og undring å så på din ranting mot Sophie Elise på Vixen Awards nå i helgen. Og må innrømme at først ble jeg stum, så ble jeg regel rett forbanna. Ikke fordi

Comments


bottom of page