top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

La oss avvikle etterlønna og stortingspensjonen

Stortingspensjon og etterlønn Det er enkelte ting i Norge som er pille råttent; det er forskjellene på kong Salomon og Jørgen Hattemaker. mens vanlige mennesker må jobbe ræva av seg, og slite for hver en krone, legges det direkte i handa på stortingspolitikerne. Uten at de trenger trekke pusten. De trenger ikke utdannelse, eller arbeidserfaring, så lenge de kommer inn via sine politiske bekjente og kan gjøre seg opp en kanon pensjon eller etterlønn bare fordi de fyller en stol. Urettferdig; Definitivt. Jeg skal her forklare hva jeg tenker, og hvordan fakta i dag er.


Pensjon Jørgen må jobbe førti år for å få jobbet opp full pensjon, mens de på Stortinget må jobbe 12 år. Dette er et reelt avvik på 28 år og blodig urettferdig. Jørgen har også vesentlig lavere lønn enn det stortingsrepresentantene har, og vil derfor uansett få mindre. La oss si at Jørgen er mellomleder med 525000kroner i året. Dette har han siste 20 årene før pensjon, og vil da kunne få ca 255000 i året i pensjon. Altså 50% reduksjon. Stortinget mann; han vil faktisk ha rett på 66% av stortingsinntekten på 652000 kroner året. Altså vesentlig mer enn en som har hatt 40 år i arbeidslivet og 525000kroner i året siste ti år.


Etterlønn Når Jørgen mister jobben sin så må han over på dagpenger, det er et sikkerhetsnett som er avhengig av noen enkle kriterier: Minste inntekt: Du må ha tjent minimum 1,5G siste 12 måneder; altså 149802kroner. Dersom du mister jobben etter tre måneder vil du mest sannsynlig ikke få dette, med mindre du har 50 000kroner måneden brutto. Det andre er at du må ha tjent minimum 3G de siste tre år: altså i underkant av 300000kroner. Er du lavtlønnet må du altså ha jobbet i ca 3 år. Du har ikke krav på noe etterlønn, slik andre har, men du har kanskje krav på dagpenger som er 62,4%av lønnsinntektene. Dette i ett eller to år, avhengig av om du tjente over eller under 199’ de siste to år. Under er kun 52 uker dagpenger, mens over 199000kroner i to år er 104 uker dagpenger. Og tjente du 200’ i året 10000kroner i mnd. Ikke mye å leve av. Du må også vite at du kan ikke ta ut ferie uten å miste dagpenger, du får ikke reise til utlandet, og du er nødt til å være aktiv arbeidssøker, gjerne gå på arbeidsrettete aktiviteter via ditt lokale NAV-kontor. Stiller du ikke på planlagt aktivitet; da mister du dagpenger. Stortingets representanter derimot kan få etterlønn i opp til 12 måneder. Denne utgjør 66% av stortingslønna på 987000kroner i året; det vil si 652 000 i året, og 55000kroner måneden. Som et tillegg kan de tjene opp til 5000kr ekstra hver måned uten at dette går til avkortning på etterlønna. Denne personen kan også reise verden rundt, og ikke trenge løfte en finger. Det finnes ingen krav til tåpelige arbeidsrettede kurs som Smilekurs, lage-frokost-med-likesinnede-kurs, eller andre spesialiteter via NAV til Stortingsrepresentanten. Denne karen fra stortinget får også etterlønna dersom denne tar relevant eller arbeidsgivende utdanning. Jørgen må si i fra seg dagpengene, med begrunnelsen at man ikke har krav på at staten skal betale for utdannelsen din via NAV. Forstå det den som kan Usikkert arbeidsmarked: Dersom stortingsrepresentanten har selv skyld i at denne må fratre, så kan den likevel få etterlønn. Om Jørgen Hattemaker gjør en feil på jobben, og derfor mister denne; da får han 12 uker karantene på dagpenger og må sutte på tommelen for å overleve i 3 måneder fr han kan begynne å motta «inntektssikringen» fra NAV. Det er gjengs over en formening om at stortingsrepresentanter må ha dette fulle vernet fordi de har så usikker fremtid. Dette da de ikke aner hva de skal gå til dersom de ikke får en periode til på stortinget. Men seriøst; Jørgen Hattemaker mistet jobben pga innskrenkinger, og han har heller ingen anelse om hva han skal gjøre etterpå. Dessuten får ofte stortingspolitikerne seg jobber via kontaktnettverket sitt, som de opparbeidet seg på Stortinget. Mens Jørgen kanskje har en standardattest fra arbeidsgiver, og ikke sikkert at der er konkurrenter eller andre bedrifter som har bruk for hans tjenester. Faktisk er sannsynligheten for at Jørgen blir gående arbeidsledig mye lengre enn herr stortingsrepresentant veldig stor.

Vi må fjerne særfordelene til Stortingsrepresentanter og Regjeringens medlemmer; Det skal ikke være så stor forskjell på menig mann og adelen på Stortinget, for dette skaper en forakt for politikerne, og en arroganse og en manglende forståelse over virkeligheten til oss vanlige mennesker. I dagens samfunn er sannsynligheten større for at en som har sittet i regjeringsapparatet eller på stortinget får seg jobb etter endt periode, enn at vanlige mannen i gata får det. Arbeidsmarkedet er i endring, og jo lengre du er uten jobb jo vanskeligere er det å få en, spesielt for vanlige arbeidere. Stortingsrepresentanter og eks-regjeringsmedlemmer kan bare ta et «friår», eller en «dannelsesreise» med hele familien. En vanlig person vil ikke ha denne muligheten, fordi man har strenge regler ved heving av dagpenger, og NAV er på deg ganske kjapt om de føler du ikke gjør nok for å komme deg ut i arbeid. Når det kommer til pensjon, så bør stortingsrepresentantene ha samme krav til opptjening som alle andre; og ikke ha full opptjening før det er 40 år slik som folk flest. Etterlønn bør avvikles og de bør på samme måte som alle andre over på NAV, søke dagpenger og forholde seg til de krav NAV setter; Nemlig arbeidsrettede tiltak, meldekort og ikke lov å reise ut av landet uten frafall av dagpenger. Og skal de utdanne seg videre?? Ja, da MÅ de også søke studielån, slik som dagpengemottakere får beskjed om. Forskjellene skaper et elitisk skille mellom vanlige og dem som har vært i posisjon, og det er veldig uheldig. Altså: Avvikle etterlønna for stortingspolitikere, la dem søke dagpenger som vanlige folk. Avvikle særordningen med pensjon og oppsparing, og la dem måtte spare opp til pensjon som folk flest. Er det så forbanna mye forlangt at de har samme vilkår som oss?

Foto: kommunal rapport, Smf og istock

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Comments


bottom of page