top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Hvor kommer dette hatet fra, Høyre?

Jeg snakker ikke om rasismen som det florerer om i både sosiale medier og landets aviser, eller dette visse politikere som lurker rundt for å krige mot journalister for å stoppe dem i å spre informasjon til folket. Jeg snakker om Regjeringen og Høyres hat mot de som er syke, uføre eller ikke i stand til å jobbe i vårt lille Norge. Høyres Heidi Nordby Lunde, som er arbeidspolitisk talskvinne for Høyre mener man skal ha tak på trygda. Når er det i første omgang snakk om sosialstønad. Dog lite skjønner denne arbeidspolitiske talskvinnen at sosialstønad IKKE er en trygd. Trygd, som i uføretrygd er en ytelse man får fordi man ikke har arbeids- eller inntektsevne. Sosialstønad er en midlertidig stønad som er for å hjelpe de som er uten inntekt og faller UTENFOR alle de andre ordningene vi har her i landet, som uføretrygd, AAP, dagpenger ved arbeidsløshet mm. Dette er offentlige ordninger som samfunnet betaler mye penger for. «Det skal lønne seg å jobbe» sier hun, samtidig som Regjeringen, med hennes parti i front, har kuttet i AAP-ordningen slik at mange faller utenfor og dermed havner på sosialstønad for å ha noe å leve av. AAP, som er en del av konflikten i det offentlige trygdesystemet er en ytelse man får mens man er under utredning for sykdom. Altså; Under utredning for om man har arbeidsevne eller ikke. Har man ikke det, så er uføretrygd veien, om man har; så er det arbeidstrening, utdanning mm som skal til for å få dem ut i jobb. Jeg var sykemeldt ett år da jeg først ble syk. Et helt år hvor jeg var mer eller mindre sengeliggende, og først måtte sloss for å få sykepenger. Så etter det året havnet jeg på arbeidsavklaringspenger (AAP), mens spesialister og fastlege hadde sitt og si. Avtaler med NAV foregikk via telefon, da jeg beveger meg lite ut av huset på grunn av hodepinen, og lys, lyd, støy med mer, gjør det vanskelig å fungere. Denne AAP’en gjorde at jeg gikk i minus hver måned, fordi den var så lav. Jeg fikk utbetalt 12000kroner måneden. 12000kr som skulle gå til bolig, forsikringer, mat, medisiner, lege og annet. Det sier seg selv at dette er for dårlig. Når du er under utredning og behandling, så koster dette faktisk mange penger. Derfor er det mange med aap som ikke får den helsehjelpen som behøves for at de skal komme tilbake i arbeid igjen. Underbehandlete mennesker som ikke kan jobbe kastes ut av aap-ordningen straks tiden er over. Så har de ETT ÅR med karenstid før de kan søke igjen. Hva lever folk av i perioden? Luft og forhåpentligvis kjærlighet? Gudene veit. Jeg vet i hvert fall at 12000kroner ikke var mye å overleve på.

Jeg var heldig. Eller heldig og heldig. For jeg fikk 90% uføretrygd etter under ett år på AAP. Grunnen var enkel; Jeg har en diagnose det per i dag ikke finnes noen kur på. Hell i et tragisk uhell, ikke sant. Men ja, som sengeliggende fikk jeg 90% uføretrygd. Hvorfor 90%? Fordi jeg i aap-perioden innså at vi ikke kunne overleve ved at jeg KUN hadde 12000kroner måneden, så jeg skrev spalter for en lokalavis i Finnmark. En artikkel tok meg maksimalt en halv time å skrive, og så vi fikk noen ekstra kroner inn. Alt fra 1500 til 4500kroner brutto. Det ble nok til at jeg kunne betale medisiner og lege i hvert fall frem til uføretrygden. Derfor fant da NAV ut at «hei, hun har inntektsevne» noe som ikke har med arbeidsevne å gjøre, men som er en grunn til å få lov å redusere trygden min til ca 90%. Dette gjør de veldig ofte med de som søker uføretrygd; for som jeg tidligere har påpekt så sparer staten milliarder på gradert uføretrygd. Selv om de uføre er helt uten arbeidsevne og ute av stand til å ha en inntekt. Det at jeg skrev en artikkel i full fart, betyr ikke at jeg klarte jobbe for pengene over lang tid. For det å skrive en artikkel tok mye på, fordi jeg måtte være fokusert. Skrive på en skjerm. Finne kritiske vendinger, og bruke research og materiale for å komme med; ja, gjerne flengende kritikk om at noe er galt». Å å skrive førte til forverring av smertenivået, og en uke med mørke i huset, dvs lite lys, gjerne bare stearinlys som ikke er så slitsomt for hodet som blått lys fra lyspærer. Det førte til at mannen fikk ansvar for ikke bare bonusbarna alene, men også hunden(e) og mye alenetid, husstell, middager, klesvask og mer, fordi kona lå og ristet i smerter i senga. Sosialt liv kan vi for øvrig bare glemme. Så artiklene stoppet opp litt etter at uføretrygden var i boks. Fordi nå skulle jeg fokusere på helsa. Men jeg har fortsatt bare 90%, og det vil si at jeg har utbetalt hele 13500kroner måneden. Det skal lønne seg å jobbe: Det sier Heidi Nordby Lunde så freidig. Vel, da undrer jeg på hvilke jobber som IKKE betaler mer enn 13500kr mnd Eventuelt de enslige på sosial stønad som får dekket livsopphold på 6250kroner måneden, og kanskje dekket delvis husleie. Nå opererer kommuner med forskjellige satser på sosialstønad til husleie, og den er langt under det som ofte er gjengs leie. Ergo må mange bruke av livsoppholdet til å dekke boutgiftene. Hvilke stønader gjør at man TJENER på å gå på sosialen? Det er noe jeg undrer på. Undrer sterkt på! For jeg kjenner ingen som lever godt på sosialen. Her velges bort viktige medisiner, viktige behandlinger som man er avhengig av for å bli frisk, eller kanskje bare friskere. AAP-ordningen har blitt kraftig redusert med ett års stønadstid, samt at unge syke på aap har fått redusert sin aap til 130 000kroner i året. Det er 10 833kroner måneden, som det trekkes skatt av! Hvilken 23 åring vil klare husleie, lån/studielån, faste utgifter til medisiner, strøm, behandlinger av denne summen? Svaret er INGEN!

Nordby Lunde kan ikke forskjellene engang Å få et tak på trygda, sier Nordby Lunde. Da bør hun kanskje først sette seg inn i forskjellen på trygd, stønader og pensjon. Det burde være førsteprioritet når en velger å uttale seg så bastant om «trygd». Sosialstønad er ikke trygd. Pensjon er ikke trygd. Sånn for å være frempå overfor Nordby Lunde, slik at hun kanskje blir litt opplyst i sakens anledning; Trygd er en ytelse man får nå man er varig ute av stand til å jobbe. Denne ytelsen avhenger av arbeidsinntekten din 3 av de fem siste årene før du ble syk. Sosialstønad er en midlertidig økonomisk hjelp, altså stønad, som man kan få når man faller utenfor de andre ordninger som omfattes av folketrygdloven. Pensjon er en sparing som man får utbetalt «gevinsten» av etter antall år man har jobbet, og derav spart via arbeidsinntekten. Uførepensjon er også en sparing, men denne har man hatt via jobbens innbetalinger for deg, gjerne til pensjonskasser ala KLP og Statens Pensjonskasse. Arbeidsavklaringspenger er en midlertidig stønad, som man har i 3 år mens man er under utredning for sykdom. Altså avklare om man har arbeidsevne. Dagpenger – Dette er en rettighet man har opparbeidet seg gjennom jobb. Det stilles vilkår til denne rettigheten, i form at lengde på ansettelse, og inntekt i perioden du har jobbet. Gratis arbeidskraft ved utnyttelse av syke: Når det gjelder aap så er jeg noe betenkt ang antall år man kan ha denne, fordi avklaringer tar lang tid, og mange sliter av et komplekst sykdomsbilde at det kan ta opptil 10 år fra vedkommende er «for syk til å jobbe» til diagnose er satt. For eksempel er det mange som sliter psykisk, men hvorfor og hvilken grad er umulig å fastsette. Det er vist at mange innen autismespekteret, spesielt kvinner, blir diagnostisert med andre psykiske lidelser før endelig et smart vedkommende oppdager at dette er en ASD eller asperger diagnose som har påvirket hele vedkommende oppvekst, yrkesliv og kanskje man har utviklet psykiske lidelser som angst og depresjon i mangel av korrekt diagnose. At disse også skal bli satt i arbeidstrening (les: gratis arbeid i bedrifter), og må slite med helsen samtidig som de overhodet ikke får noen mestringsfølelse, og blir mer syk. Vel, jeg synes dette er hårreisende! Dette er en regel rett uverdig behandling av syke mennesker! De tvinges til å arbeide gratis! Så vil jeg snakke om kutt i trygd. Først og fremst er uføretrygd en ytelse man får fordi man er uten arbeidsevne, altså kronisk syk. Dersom du får uføretrygd så er det etter en omregning av inntekten din 3 av de 5 siste årene før du ble syk. Dessverre for mange går det lang tid med å prøve arbeide og feile, før man innser at man er faktisk ikke arbeidsfør. Da har mange gått ned i inntekt fordi de har gått fra heldig til deltid frivillig fordi man ikke ønsker å forlate arbeidslivet. Det svir når utregningen på trygden kommer. For øvrig ER det et øvre tak på uføretrygd, nemlig 6 ganger grunnbeløpet til folketrygden. Det vil si; at man får kun 66% av 6g, noe som utgjør maksimalt. 101351x6= 608106kroner, det man får er 66% av dette; 401349kroner i maksimal uføretrygd. De fleste som ender med uføretrygd er personer i yrker som er lavtlønnet; om vi sier at du i snitt tjener 396000 året før du ble syk, og da har hatt dette siste fem år, vil du ha maksimalt 261360 kr året, 21780kroner mnd før skatt. Det er ikke mye. Vi burde HEVE taket for maksimal uføretrygd, eventuelt fjerne regelen om 66% av inntekten, slik at syke og uføre kan ha et godt og verdig liv. I tillegg burde minste trygdenivå være på 300000kroner året, altså 25000kroner mnd. Og fjern skatten på uføretrygd og pensjoner. Det er faktisk noe vi har råd til å vi reverserer skattelettelsene som de blå, med Høyre i front har innført for sine blåruss-venner. Øk formueskatten for de rike, bedriftene som omsetter for milliarder, og innfør gradert arveavgift, hvor de med milliardarv betaler mest. Vi skal dele på godene; men etter evne. De blå med Høyre i front kutter hos syke; Det er faktisk slik at det i de siste årene,har fått kutt i mange ytelse, samtidig som de har gitt skattelettelser for milliarder av kroner til bedrifter og rikinger. Lavere pensjon for uføre – altså når man går fra uføretrygd til alderspensjon Kutt i feriepenger til arbeidsledige og de med sykepenger. Kutt i barnetillegget for uføre. Økt karantenetid for dagpenger fra 8 til 12 uker Kutt i fysioterapi for kronisk syke Kutt i bilordningen for uføre som ikke er i arbeid. Kutt i grunnstønaden for de med matallergier, herunder cøliaki. Kutt i pleiepenger for foreldre med kronisk syke barn Og mange flere usosiale kutt.

Jeg stiller gjerne til debatt mot Nordby Lunde, ang trygdeytelser og sosialstønader, om vi kan ha det et sted med minimal belysning. Og jeg lurer på hvorfor Erna Solberg, og Nordby Lunde hater de syke, uføre, pensjonistene og de som har lite så skrekkelig mye at de skal sulte dem ihjel?

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Comments


bottom of page