top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Historisk Likestilling eller bare et mikroskopisk museskritt?

Misforstå meg rett! Jeg er for likedeling av permisjonen, for jeg mener mammaer og pappaer skal ha like rettigheter for å være hjemme med sine små, og jeg mener også at små babyers tilknytning til far er like god som tilknytning til mor. Det handler ikke om kjønn, det handler om foreldre.

Tilknytning er en liten del av dette aspektet med permisjonen, men vi må faktisk se helheten, noe godeste Linda Hofstad Helleland og co ikke gjør. Tidligere stod hun og refset pappaer for ikke ta ut permisjon i det hele tatt; de tok ikke ut permisjon, og de lot kvinnene styre. Når står Schei-Grande og mener mammaer må skjerpe seg. Og jeg er litt oppgitt over denne ansvarsfraskrivelsen over på mammaer og pappaer hele tiden når det er lovverket som er et stort problem. For det nytter å ikke endre én regel og tro at verden er rosenrød eller lyseblå, så er alt fint. Det dere driver med er å hauser opp microskopiske museskritt, fordi dere endrer en regel og later som om dette er en kjempestor endring! 

Problemet er at menn ikke har egne opptjeningsrettigheter til permisjon. De er faktisk avhengig av at mor har vært i jobb minimum 6 av svangerskapets måneder, for at de i det hele tatt skal få lov å ta ut sine uker. Har ikke mor inntektsgivende arbeid, har ikke pappa rett på å være hjemme med den lille. Så lenge menn er avhengige av at mor jobber eller har aktivitet som ansees som jobb, så vil det si at de ikke er likestilte, og det er dette EMD dømte Norge på i Vinter. NORGE likestiller ikke menn og kvinner, så vi likestiller ikke menn med kvinner i familien. Jeg kjenner også eneforsørgerfedre som måtte gjennom en sabla papirmølle for å få opptjeningen som de hadde fordi de ikke var kvinne, men mann. Og slik skal det ikke være. En mann bør ha like rettigheter som kvinner til å kunne ha foreldrepermisjon på fulltid, uten å være avhengig av at en kvinne skal være i full jobb. Vi må få egen opptjening til foreldrepermisjon for menn, først da er vi ett skritt nærmere reell likestilling mellom menn og kvinner i dette landet.

13% av alle fedre har faktisk ikke rett til permisjon. Det er ganske mange pappaer som ikke får mulighet til å være hjemme, selv om de har lyst. Dette er menn som har kone som ikke har bodd lenge nok i Norge, eller som selv. Jeg kjenner mange menn som ikke kunne ta ut permisjon, fordi kona ikke hadde opptjent rettigheter; Den ene fikk tvillinger ett år etter at de hadde fått en datter, og hun hadde ikke hatt mulighet til å opparbeide seg nye rettigheter. I tillegg er han selvstendig næringsdrivende, og har må jobbe på de prosjekter som gir inntekter når det er muligheter. Da kan vi ikke lenger si det handler om likestilling, og at dette er et løft for likestillingen.

Hvem er det som ikke bruker kvoten? Når Helleland og co går ut og refser mødre og fedre for å ikke bruke fedrekvoten, har de nok ikke sett på hvem som ikke bruker den. For jeg føler med de selvstendig næringsdrivende som holder familiehjulene i gang, som sliter fra dag til dag for å få endene til å møtes, og som ikke har mulighet til å gå ut o permisjon. Den snekkeren som er avhengig av å ta de jobbene han kan få for å ha tak over hodet for seg og sin familie, for kona ikke jobber og er hjemme med barna. Ta han 3-5 mnd permisjon er familien bankerott. Så er det innvandreren fra Afghanistan eller et annet mannsdominert land, som aldri har byttet en bleie i sitt liv. Fra et land hvor kvinner passer og oppdrar barn, som kjører taxi, eller har tre jobber og forsørger familien sin. En mann som aldri ville vært hjemme i permisjon, fordi det ikke er sånn i deres samfunn. Han hadde aldri tatt ut permisjon, men kanskje hans sønn eller sønnesønn vil gjøre det. I følge CORE- Institutt for likestillingsforskning så er det i familier hvor. Fedre  er født utenfor Norge Fedre med lav utdanning Fedre som jobber i privat sektor Fedre hvor mor er født utenfor Norge Fedre hvor mor har lav utdanning som har størst sannsynlighet til å ikke ta ut fedrekvote/eller mer permisjon enn den pålagte delen dersom kvoten tas ut.

Det er forskjell på barselperiode og foreldrepermisjon! En annen ting som har opprørt meg er dette med tredelingen, og at mange ikke kommuniserer denne riktig. For det er fremstilt som at man tar fra kvinner en tredjedel av permisjonen Foreldrepermisjonen har aldri vært noe som har vært kvinnens! Det har vært et gode for barnet. Til barnets beste. Ikke kvinnens beste. Kvinnen har vært tilgodesett barselperioden, som er tre uker før og 6 uker etter fødselen. Det er mange som hevder at «Ja, men mange trenger jo lang tid på å komme til hektene etter fødselen» Men seriøst, trenger du så lang tid, så er det noe du bør ta med legen og skaffe deg en sykemelding! Dersom du trenger mer tid på å komme deg, på grunn av sykdom eller skade etter fødselen, så bør du sørge for å få en sykemelding på dette, slik at det ikke går ut over permisjonstiden. Permisjonstiden er ikke for sykdom, men en permisjon. Permisjon er tid for tilknytning og tid med barnet, for å skape bånd og relasjon mellom foreldre og barn, skape trygghet og gode vilkår for barnet uavhengig av kjønn på forelderen.

Foreldrepermisjonen som barnets permisjon, og noe som er tiltenkt barnet er et underkommunisert faktum! Det handler ikke om å ta i fra mor noe, det handler om å gi til barnet omsorg.  Det handler ikke om hvem som er best skikket, det handler om barnet og barnets beste. Nemlig en forelder i hjemmet, ikke hvilket kjønn som er hjemme.

Skremselspropagandaen om å frata den tredje delen om den ikke brukes! Når vi ser at mange ikke har rettigheter grunnet manglende opptjeningsrettigheter, i tillegg til kulturelle og sosiale forskjeller, så er det farlig å true med å ta fra de som ikke bruker fedrekvoten den delen. Likestilling er det ikke, for menn blir ikke mere i hjemmet med barn av å straffe de mødre som må være hjemme fordi mannen er selvstendig næringsdrivende og ikke kan ta ut permisjon ellers mister man huset. Taperen blir barnet! VI må få på plass egne rettigheter for opptjening til menn, se på løsninger det menn er selvstendig næringsdrivende.

Så nei, Linda Hofstad Helleland, det er ikke et historisk likestilt foreldrepengeordning.  Du har bare endret en regel; Fedre har fortsatt ikke rettigheter, de er fortsatt prisgitt kvinner for å få noen rettigheter i det hele tatt.  SÅNN kan vi ikke ha det! 

Nann Jovold-Evenmo  46546485  reelllikestilling@gmail.com 
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Hvem har ansvar for din sikkerhet?

På twitter havnet jeg i en lang diskusjonstråd om kvinners trygghet og om menn som stigmatiseres av kvinner.  Det fikk meg til å undre på hvorvidt vi skal være redd nettroll som sitter og føler seg k

Commentaires


bottom of page