top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Helseminister Høie mener selvmord er helt greit om du er fattig ungdom!

Jeg leser i dag at Helseministeren Høie og Høyre er for at man skal måtte betale for hjelp innen barne- og ungdomspsykiatrien, og i psykiatrisk ungdomsteam, dersom du er mellom 18 og 30 år. Dette er noe som tidligere har vært gratis, men nå skal folk som allerede er langt nede og i disse aldersgruppene betale for å få hjelp. 

Litt informasjon om denne aldergruppen:  – Dette er som regel unge mennesker i startfasen av livet med begrensede midler økonomisk.  – Dette er den aldersgruppen som står for fleste selvmordforsøk  – Denne aldersgruppen bruker flest rusmidler i form av alkohol og narkotika  – Disse unge menneskene er de som sliter mest psykisk. 

Vi må forebygge, også for de som ikke er rik!  Når vi vet at forebygging og tidlig hjelp er de tiltakene som fungerer best blant unge mennesker, så er det hårreisende at det nå skal være et økonomisk skille mellom hvem som får hjelp og hvem som ikke får hjelp. Egenandelen er og blir er hinder for å oppsøke hjelp, og derfor er det viktig at økonomi ikke skal være utslagsgivende for hvorvidt man får hjelp når man har psykiske problemer.  Det er også viktig med tidlig og god hjelp til de som sliter slik at det ikke eskalerer og problemene blir større, kanskje havner de ut for rus, og dermed ender opp med å feilbehandles som kriminelle istedenfor psykisk sykdom.  Det er lett å sette folk i bås; og en som er psykisk syk er lettere å svelge enn en narkoman på gata, selv om begge har samme grunnproblemet. Den ene får hjelp, den andre ikke. Hvorfor; Fordi vi velger segregere mennesker her i landet etter økonomi.  Jeg tenker med gru på de som ikke tør oppsøke hjelp, fordi de rett og slett ikke har råd til terapi og hjelp for sine sykdommer.  Jeg tenker med gru på de som ender opp med å ta selvmord, fordi de ikke har råd til hjelp!  Dette er Høie nok inneforstått med, men driter langflat i at folk sliter, selvmordstatistikkene og rus-statistikkene vil øke, for han ser det jo ikke der han sitter trygt på sitt kontor i Helsedepartementet. 

Et annet problem er at hele rusproblematikken skal overføres helsesektoren og ikke lenger ligge inn under justissektoren, noe som gjør at bekymringssamtaler som politiet utfører ikke lenger er en forebyggende kartlegging av ungdommens rusproblematikk. Ergo mister vi verdifull kartlegging om vedkommendes rusproblemer, og de vil ikke fanges opp i helsevesenet, noe som igjen fører til at mange med psykisk sykdom havner under radaren. 

Psykiatri er ikke nødvendigvis rus! En annen ting jeg ser Minister Høie har feil fokus på er at han tror overdosedødsfall, ruspolitikk, og psykiatri er en og samme bolken.  Det er faktisk slik at flesteparten av de som sliter psykisk IKKE er narkomane på gateplan, som stjeler, tigger og tar overdoser. Det er faktisk normale mennesker som meg og deg, og som aldri har handlet dop i hele vårt liv.  Men når terskelen heves, så vil også problemene bli så usynlige for alt og alle, at man ender kanskje der; i grenselandet hvor rus og psykiatri møtes.  En helhetlig psykiatri, med gratis behandling til unge mennesker, så vil vi kanskje klare forebygge, hjelpe, og forhindre at ungen mennesker havner i nettopp dette grenselandet. 

Jeg er selv en del av “psykiatrien”, ikke fordi jeg er psykisk syk, eller har drevet med rus. Men jeg er en statistikk, i systemet, fordi jeg har asperger syndrom som er klassifisert som “diagnose innen psykiatrifeltet”. Denne diagnoser er både stigmatiserende og kan være ganske vanskelig for mange, for den fører til at man behandles annerledes kun grunnet diagnosens “klassifisering innen psykiatrispekteret”. Det er nok ikke stikke under en stol at jeg har møtt fordommer; både fra det offentlige som NAV; men også fra leger som tror man er “psykisk syk” og deprimert bare fordi man har aspergerdiagnosen. Vi skal liksom ikke klare fungere. Det er ganske feil, for eneste problemet mitt er at jeg ikke eier filter og dersom tenker og lærer annerledes enn deg. Jeg har også egenskaper du aldri kommer til å få; som fotografisk hukommelse, enorm kunnskapskatrotek i hodet, og manglende evne til å bry meg om hersketeknikker og bullshit.  Jeg har aldri rørt rusmidler, og er sterk motstander av narkotika, og er sterk motstander av avkriminalisering av narkotika.  VI må ha en viss kontroll, og vi må kunne straffe kjøp og salg, omså strengere i dag for å være preventiv. 

Kjære Høie; Du skaper forskjeller på folk, du vil kun at rike mennesker skal få hjelp! Det vil si at kun ungdommer med rike foreldre, og rike unge mennesker i det mest sårbare av sin voksne livsfase får hjelp.  ​Resten vil slite. 

Nann Jovold-Evenmo 
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kristin Gjelsvik MOBBER

Til Kristin Gjeslvik. Jeg satt med sjokk og undring å så på din ranting mot Sophie Elise på Vixen Awards nå i helgen. Og må innrømme at først ble jeg stum, så ble jeg regel rett forbanna. Ikke fordi

Comments


bottom of page