top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Høyre går til valg for å kutte i sykelønn og aktivitetsplikt for trygdede.

Høyre har en tendens til å tro at syke eller trygdede er verdens største snyltere.  Disse forferdelige individene som tar for seg av statskassa, og som bare suger og suger, som ei hore meg 70 års fartstid å Reeperbahn. 

Først og fremst så har de som får sykemelding ikke nødvendigvis krav på sykepenger, det er det opp til NAV å bestemme:  Sykepenger er noe som omfattes i trygdelovens kapittel 8, og den har ulike vilkår for ulike arbeidsgrupper som ansatte, frilansere, selvstendig næringsdrivende, særskilte grupper (sjømenn, fiskere, vernepliktige, osv.), og personer med kombinerte inntekter (selvstendig næringsdrivende og arbeidstaker f.eks) 

For å ha rett til sykepenger er det en del vilkår som skal oppfylles:  1. Opptjeningstid. Man MÅ ha vært i inntektsgivende arbeid i minst 4 uker sammenhengende før man ble sykemeldt. (§8-2) 2. Tap av inntekt. Det vil si at vedkommende må miste inntekten sin pga av sykdommen. (§8-3)  3. Arbeidsuførhet. Man kan ikke jobbe pga sykdom eller skade. §8-4)  4. Friskmelding til NAV. Dersom man er frisk, men av grunner ikke kan gå tilbake til arbeidet. (§8-5) 5. Gradert sykemelding. Man er syk, men kan arbeide litt. (§8-6)  6. Dokumentasjon på arbeidsuførheten. Altså du må ha en sykemelding fra legen. (§8-7)  7. Oppfølging av NAV. Du skal sende sykemeldingen til arbeidsgiver og NAV. Og søke NAV om sykepenger. (§8-7a)  8. Du skal medvirke. Altså samarbeide med NAV (§8-8)  9 Du kan ikke reise ut av Norge, ta ut ferie eller reise på fyllatur med venner osv. Er man syk, så er man faktisk syk. Dersom ikke kan du faktisk gå tilbake på JOBB! (§8-9)  UNNTAKET er behandlingsreiser. Du kan også søke om å ta ut sykepenger ved utenlandsreise.  10. Sykepengegrunnlaget; Det er hva du har tjent, og da hva som legges til grunn. Har du jobbet et helt år er det årsinntekten. (§8-11) MEN; Har du jobbet kortere enn seks mnd, og varierende inntekter, så skal det skjønnsberegnes ut fra de tre beste mnd.(§8-30)(§8-35) Har du jobbet kortere enn ett år, så gjelder fortsatt denne regelen med utregning etter skjønn, så lenge du har varierende inntekter gjennom hele året. Dette da det IKKE kan fastsettes HVA som er din egentlige eller reelle inntekt. Mener NAV noe annet, så må du påklage dette. 

Det er et tak på hvor mye du kan få i sykepenger.  I følge NAV kan man maksimalt få utbetalt 6G i året. I år ble denne økt til 96883 kr, og det vil si at dette da utgjør 581 298 kroner i året. Så tjener du 648 000 kroner i året, som er greit for en avdelingsleder i privat organisasjon. Så får du ikke mer enn 581 298 kroner i året som sykemeldt. Du taper altså 66 702 kroner det året på å være sykemeldt. Det er 5558 kr mnd. For mange er dette ganske mye penger, og merkes godt på lommeboka. 

Likevel ønsker Høyre å gå til Valg for å kutte i sykelønna til folk flest. Dette fordi de mener folk utnytter sykelønna.  Hvem vil bli taperne i dette?  Det er ikke en toppdirektør i staten, eller en rikspolitiker. For de har forsikringer og ordninger som holder dem på topp likevel. 

De som kommer til å bli taperne som får karensdager, som ikke har råd til å forsikre seg mot karensdager, sykemelding, eller andre ting;  Det er hjelpepleieren, barnehageassistenten, eller helsefagarbeideren på sykehjemmet.  Problemet er at disse da tvinger seg på jobb, selv om de kanskje burde vært hjemme med den forkjølelsen, eller den virusinfeksjonen. Fordi de har ikke råd å tape lønna de 2-3 dagene. Fordi de vet det er et så dypt innhogg i lønna, og det igjen vil være barnehageregninga, eller strømregningen neste måned. De har rett og slett ikke råd å være syke.  Hva skjer så. Plutselig har alle de eldre virusinfeksjon på sykehjemmet; og kanskje flere av dem dør før tiden. Lenge før de burde. Fordi denne personen ikke hadde råd å være hjemme.  Eller kanskje mange av barna i barnehagen får virus infeksjon de også, mens lille Ole som har en immunsykdom blir så syk at han ikke overlever. Fordi barnehagetanten ikke hadde RÅD TIL å være hjemme.  Hvem har ansvaret da? 

Så trygdede! Hvem er disse trygdede de skal ha ut i jobb?  Er ikke Høyre klar over at de som er på trygd er de som ikke skal jobbe! Eller er trygdede er samlebegrep for alle som har en eller annen form for trygdeytelser?  Syketrygd!  Nei, det heter sykepenger.  Alderstrygd! Ok, den er grei. Men de skal uansett ikke ut i jobb.  Uføretrygd! Ok, men de er faktisk for syke til å jobbe. Så de skal ikke ut i jobb.  Arbeidsledighetstrygd. Det heter dagpenger, ikke trygd. De skal ut i jobb igjen, så det er en annen sak.  Sosialtrygd, kanskje! Aldri vært en trygd. Det er sosialstønad, noe helt annet. Og disse ønsker ikke være der, de ønsker bidra, de ønsker jobb, egen inntekt, og være en ressurs.  Det er ikke alt som heter trygd, selv om det omfattes av Folketrygdloven, unntatt sosialstønad, som omfattes av sosialtjenesteloven.  Men Høyre, med sin #blåblå politikk, og sine frierier til sine styrtrike venner, med lovnader om skattekutt; De vil jo bare hjelpe dem:  Karensdagene vil ikke gå ut over NAV-utbetalingene.  Det går ikke ut over felleskassa, men arbeidsgiverperioden som er på 16 dager, før det går over til NAV.  Så da kan man spørre seg hvem Høyre egentlig ønsker kuttene for? Det offentlige eller sine rike venner som i stor grad er #velferdsprofitører og rike bedriftseiere. 

My two cents. on a monday. 

Nann Jovold-Evenmo  tlf 46546485  reelllikestilling@gmail.com
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kristin Gjelsvik MOBBER

Til Kristin Gjeslvik. Jeg satt med sjokk og undring å så på din ranting mot Sophie Elise på Vixen Awards nå i helgen. Og må innrømme at først ble jeg stum, så ble jeg regel rett forbanna. Ikke fordi

Comments


bottom of page