top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Det koster å være ufør

«Så heldig du er som er blitt uføretrygdet, nå slipper du jobbe», ja du har nok hørt den du også.

For oss uføretrygdete så handler det ikke om å slippe å jobbe, men å kunne ta bedre vare på den dårlige helsen vår. For vi er ikke uføre fordi vi ikke vil jobbe, men fordi vi er for syke til å jobbe. Det er ikke en gratisbillett for å utarme velferden, men en livbøye for å overleve som syk.Velferden utarmes av dårlig forvaltning. Skattelettene til de rike på flere milliarder, er flere milliarder mindre til velferden. Som de rike også skal ha en del av en gang i fremtiden; som pensjon, gravferdstjenester, eller andre tjenester samfunnet gir uavhengig av inntekt.

De siste 8 år har regjeringen gått til krig mot velferden, kuttet i stønader og ytelser, og forsøkt å fjerne deler av sykelønnsordningen. Syke og uføre, og pensjonister har fått MINDRE å leve av, fordi en har mistet viktige stønader.

Hva koster det å være syk? Dersom man hadde satt seg ned og regnet på hva det koster å være syk, så vil mange få sjokk. For det er få av oss uføre som faktisk har RÅD til å være syke. Jeg tok en kjapp gjennomregning i går, og jeg landet på 127000kr i året som er utgifter GRUNNET sykdom. -Behandlinger

-Medisiner man ikke får på blåreseptordningen

-Ekstrautgifter til strøm pga sykdom

-Bilhold fordi man ikke kan GÅ til og fra butikk

-Slitasje av møbler (sofaen, seng, vaskemaskinen/tørketrommel)

-Kremer og oljer til forebygging og behandling

-Såper og vaskemidler

-Matvarer pga allergi

-Klær

-Sengetøy

-Tilbehør som rullegardiner, vifter, osv

-Renhold

og mye mye mer


For ikke snakke om alle dagene mannen må ta fri for å være med til lege, behabdlinger og spesialister. Fordi jeg MÅ ha noen med som kan huske på de tingene jeg glemmer.


Ekstrakostnader er ikke vanskelig å beregne:


127.000kr/12= 10584kr måneden som er rene utgifter/ekstrautgifter GRUNNET sykdom. Jeg har 17400kr i uføretrygd, etter skatt utgjør det 14500kr og 687kr i grunnstønad som skal dekke ekstrautgifter til sykdom. Det vil si at grunnstønaden er 9896kr for liten hver mnd. Og uføretrygden ever knapt dekke min andel utgifter til hus og hjem, og ihvertfall IKKE livsviktig medisin, mat, behandling osv.

Siden bolig, regninger og slik må gå først; så har jeg ikke råd til å leve et liv som tar hensyn til MIN helsesituasjon! Ikke råd til livsviktige medisiner, behandlinger som skal bedre min helse og levekår, eller riktig mat grunnet kronisk matallergi, eller hjelp i hjemmet. Har regel rett 130000kr for LITE i året til helse.

Hva er utfallet av dårlig råd ved dårlig helse;

Mange syke og uføre blir sykere fordi vi ikke har råd til behandlinger, riktig medisiner som ikke kommer inn under blåreseptordningen. Vi har ikke økonomi til riktig madrass, eller bytte ut den gamle sofaen som knapt henger sammen fordi vi ligger hele dagen. Det er ikke rom for behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, ernæringsfysiolog eller massør hver en gang i mnd. Selv om en helst burde ha det ti ganger uken! Opphold på rehabiliteringssentre koster 175-400kr døgnet alt etter type rehabilitering, og det går ofte IKKE på egenandelskortet, så da må man dekke det selv av tom lommebok. Ergo mister man viktig opphold og rehabilitering som kunne gitt måneder med bedre helse.

Som syk eller ufør med dårlig råd, blir man sykere, og arbeidslinja til Høyre kan du glemme.


Selv om mange uføre ØNSKER delta etter evne, så fratas evnen fordi trygden er så lav av man ikke har RÅD til å ta seg behandlinger som kan gjøre en i stand til å yte litt.

Hva bør trygdene og ytelsene ligge på? AAP- er stønad man har mens man skal til behandling og utredning. Minsteytelse bør være minstelønn. Rett og slett fordi man skal ha RÅD til behandling, som kan gjøre en friskere til å eventuelt jobbe på sikt.

285000kr året bør være et minimum

Sykepenger - Gå tilbake til ordningen med 2 års sykelønnstid, slik at folk KAN komme tilbake.

Uføretrygd- 300.000kr som minstesats. Vi betaler faktisk skatt av uføretrygden vår, som igjen går til velferd for andre. Sosialstønad- Ikke under 15000kr per person, samt barnetrygd og barnebidrag skal IKKE beregnes i inntektsgrunnlaget. Her bør også det kreves at NAV og det offentlige faktisk Hjelper til med å få disse mottakerne ut i utdanning, (også høyere utdanning), slik at de kan klare seg selv på sikt.


Vi er ikke snyltere!

Man av oss har jobbet og slitt for alle disse rettighetene, og vi har jaggu betalt mye av dette selv via våre skatter og avgifter. og vi betaler ennå den dag i dag skatt for å ha disse rettigheten, selv som ufør. Selv har jeg over 20 år som yrkesaktiv bak meg, og har betalt skatt siden jeg var jentunge. Men jeg har likevel ikke nok inntekt som ufør til å få all behandling, medisinsk oppfølging osv som jeg faktisk trenger. Fordi jeg er uføretrygdet, og har 130000kr for lite per år til å fungere.

På tide å øke skattene og fjerne fradragene hos de med mest, og øke trygdene til de med trygderettigheter. Vi trenger også krav til deltakelse i samfunnet for å få godene, og unge syke og uføre må ha mulighet til å komme seg på beina både økonomisk og helsemessig. Det gjør de IKKE i dag. Vi står med lua i hånda og tigger om hjelp!

Nannbilder: Shutterstock

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Comentarios


bottom of page