top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Dårlig beredskap koster mer enn et dyrt og godt et.

Vi skal ikke glemme det faktum at Høyreregjeringen gikk til valg på beredskap. Etter en runde satt de altså med sterk kritikk mot seg på grunn av manglende beredskap, beredskapforståelse og ikke minst; beredskapsplaner spesielt for kritiske punkter. En av de mest kritiske punktene er smittevern og vern mot biologisk krigføring. Her har regjeringen siste fire årene nedbemannet både folkehelseinstituttet og helsedirektoratet som har ansvar for disse kritiske beredskappunktene. 233 stillinger er forsvunnet, samtidig som vi med vår pengesekk har trodd at dersom en krise skjer; så kan vi bare bestille opp det vi trenger. Sånn er det ikke, og helt ærlig så har det aldri vært sånn heller. Det handler om beredskap, altså føre var og ikke etter snar.

Er det noe vi bør lære av denne korona-krisen, så er det jaggu at vi har en styring av landet som overhodet ikke vet hva de driver med. Eneste viktige siste 5 årene i Stortinget har vært å krangle over fjas og fanteri, mens livsviktige spørsmål som Hvordan skal vi sikre en helhetlig og god beredskap for landet, har vært totalt fraværende. De har vært opptatt av daddelvedtak, kritikk av enkelt personers innsats eller manglende innsats, og de har kritisert manglende beredskap og forståelse. Men ingen har hatt vett nok til å slå hodene sammen og si; «Dette skal vi få til sammen». Jeg har et beredskapsforslag:

Punkt 1 er det viktigste. RYDD: Vi har mange bomberom og lager rundt om i Norge som står fylt med gammel mainnskjit, som vi sier i nord. Gamle skolepulter, kontorutstyr som ikke brukes, ekser med papirer. Kast det og bygg opp Norges beredskap en gang for alle. De fleste kommuner har plasser hvor man har lagt ting, og det bør ryddes opp i og frigjøre plass til viktige beredskapsmateriell. VI trenger ikke de gamle pultene, destruer, resirkuler eller lever til gjenvinningsstasjonene. Papirer gjennomgås, skannes og lagres i digitale arkiver. Er det viktige dokumenter; Skaff arkivplass, eller send riksarkivet for fysisk lagring. Søppel kaster vi. Kanskje det blir god fjernvarme.

Punkt to er det som tar lengst tid: PLANLEGG: Her må man lage en beredskapsplan. Hva er kritiske funksjoner i lokalsamfunnet? Helse, omsorg, skoler, politi, kommunale funksjoner, vann og strøm, NAV, flyplasser, havner, distribusjonsnett av matvarer, annet Sett opp en prioritert liste. Folketall i kommunen og fylket er viktig, samt ferdsel til og fra. Er dette et knutepunkt for flytrafikk, transportåre eller er det et handles-sentrum? Dersom det, må det tas høyde for vesentlig høyere folketall en det er registrert. Husk det skal være fleksibel tilpasning på disse punktene. Årstider, ferietid/ikke ferietid, skal også tas i betraktning.


Det tredje punktet er det som går på forebyggende aktiviteter, nemlig å kartlegge HVA TRENGER MAN: Det viktigste her er folketall, befolkningsvekst, befolkningsreduksjon, men at man er på nett med samfunnets endringer som påvirker folketallet. Ta for eksempel Alta kommune med over 20 000 innbyggere, men som ikke har en eneste respirator. Jeg har vært i kjelleren på Alta helsesenter, og der står haugevis av gammelt ræl, som burde vært kastet for lenge siden. Her kunne de heller lageret medisinsk utstyr som respiratorer, antibac, masker, generelt smittevernsutstyr mm etter føre-var-prinsippet. Isteden står gamle kontorpulter, slitne stoler og utslitte benker der.

For å ha god nok beredskap for smittevern og biologisk krigføring bør det være NOK materiell til å holde kommunen selvforsynt i minimum 6 måneder. Det vil si at man trenger et lager med sykehussenger, respiratorer, feltsenger, smittevernstelt, I tillegg til forbruksmateriell som hansker, munnbind, masker, drakter, forklær, intravenøsvæsker som blant annet ringer og andre som kan ligge lang tid. Så har vi medisiner (Spesielt morfin og antibiotika, men også andre viktige medisiner) utstyr for injeksjoner og blodprøvetagning, test-kits, og mye mer. Og så det viktigste; VANN og desinfeksjonsvæsker. Man bør også har en plan for hvor man kan legge personer som er syke, dersom sengepostene er opptatte. Er det skoler, sykehjem eller andre kommunale bygg man kan rekvirere? Og er det mulighet for å bruke andre bygninger til ad-hock operasjonssaler. Er det hoteller eller annet man kan bruke som karantener, eller eventuelt for helsepersonell som er smitterisiko for andre slik at de ikke er sammen med alle andre under utbrudd og derav kan holde seg friske. Infrastrukturelle nødvendigheter som strøm og internett bør være statlig, og ha god nok kapasitet til å tåle dette trykket som gis i kriser. Samtidig bør det være FULL utbygging av 4G og 5G slik at ALLE har dekning, også om fiber eller kabel sliter med leveringer. Punkt fire er kritisk, og kan være et stort problem, spesielt i små kommuner: PERSONELL OG UTSTYR; Er det nok personell eller må man låne mellom kommunene? Er det kanskje viktigere med et stort samlingssenter på tvers av kommuner? Eller klarer man seg der man er? Kan man rekvirere personell fra private og privatpersoner som eventuelt kan læres opp kjapt. Det er ikke bare helsepersonell, men folk innen renhold, renovasjon, politi, forsvar, heimevern, sivilforsvar, vektertjenester, båttrafikk, busser og annen transport lokalt, fly og helikoptertjenester. Så kommer matbutikker; Her er det viktig å holde folk friske og på jobb, for vi trenger mat. Når det kommer til fordeling av utstyr så mener jeg at vi må gå på befolkning; Hvor mang er det i kommunen? Fylket? med fem millioner innbyggere og 356 kommuner, så burde vi ha klart at samtlige kommuner bør ha MINIMUM to respiratorer, samt nok sykesenger til 25 % av befolkningen i kommunen. Et kriselager som er stort nok med andre ord.

De større byene/kommunene bør ha en respirator per 1000 innbygger, da utover de to som er et minimum. For Oslo er dette da 550 respiratorer, og ca 100 000 sengeplasser tilgjengelig i kriser. I tillegg bør alle kommuner ha god nok dekning for flere hundre prosentstillinger, slik at man kan ha flere helsepersonell tilgjengelig. OG NOK STILLINGER OG NOK FOLK! Dette vansinnet med flere pasienter og beboere per person i stilling må slutte, og få max 2 pasienter/personer per stilling. Deltidsstillinger bør være der det av organisatorisk eller turnus ikke er mulig med kun heltids, men i krisetid bør disse automatisk omgjøres til hundre prosenter, slik at dekningen er god nok.

Per i dag er det INGEN kommuner, fylker eller steder som har denne typen beredskap. Hvorfor? Fordi Norge har blitt så høy på oss selv at vi tenker; «Æhh, skjer noe så kan vi bare bestille. Fra Kina!» Punkt fem er et av de punktene som kun omhandler begrensing av smitte: LOCK DOWN OG PORTFORBUD! Vi må være obs på at vi kjører ut total Lock Down med portforbud. Er det noe vi har innsett de siste dagene, så er det nok av tullinger som løper rundt på fester, forsamlinger og overhodet ikke opptrer solidariske i vårt forsøk på å begrense smitten. De drar på hytta og forventer pleie der om de blir syke. Når de får beskjed om å reise hjem, må kommunene har hjelp av sivilforsvaret og politiet for å få dem fra hyttene sine. Og da skal de jo nekte betale vann og avgifter. Seriøst, dette er en bortskjemt snørrunge oppførsel som skaper mer smittespredning enn nødvendig og legger urimelig belastning på r i kommunene, og landet. HOLD DERE HJEMME! Og jeg gir faktisk Regjeringen full frihet til å ilegge oss et portforbud mellom 20.00 og 08.00 for å ha kontroll. Dette vil faktisk AVHJELPE helsevesenet, ved å forhindre samlingspunkter og smitte. Men også avhjelpe politiet i å holde orden. Vi slipper ungdomsgjenger som raner og tar opp politiets ressurser som vi heller bør bruke andre steder, nemlig på grensen, kritiske installasjoner og bygg, og forhindre at man begår kriminelle handlinger når butikker og selskaper er stengt.


Siste punktet er ØKONOMI: For mange bedrifter, og oss som private er dette veldig viktige punkt: nemlig hvordan skal vi klare oss. Økonomi er essensen i våre liv, og vi vet at straks det blir uro, så setter klumpen seg i magen. De fleste av oss, men ikke alle, har tak over hodet, mat i fryseren og kan handle inn. Men vi bør ha et kriselager hjemme med toalettpapir (jada), hermetikk, tørrvarer, medisinsk utstyr som sårbehandling, smertestillende, håndsprit, mm. Det er også viktig med ved for de som har vedfyring, eventuelt andre typer oppvarmingskilder for de som ikke har ovn. Vi bør også forsøke spare litt, selv om veldig mange i Norge ikke har råd til det, så kan STATEN spare. Spare til krisetid, slik at man kan midlertidig fjerne arbeidsgiveravgiften, sette renta i null for å forhindre inflasjon, og bankene bør ha forsikringer i orden slik at de kan gi rente og avdragsfrihet til kundene i opptil seks måneder ved arbeidsløshet eller permitteringer grunnet kriser ved slike utbrudd. De fleste som tar opp boliglån eller forbrukslån bør også ha gjeldsforsikring via banken sin, slik at lånene dekker seg selv i slike situasjoner. Staten bør også ha kriselager av penger til de som trenger det mest; Arbeidsledige, de på AAP, Sosialklienter og mange innen lavlønnete yrker burde få utbetalt en form for borgerlønn, eller en engangsstønad for å kunne handle inn i kriser. Det har vist seg at mange ikke får handlet mat og medisiner, fordi butikkene og apotekene er tomme når trygda endelig kom inn på konto. I Krise, gi penger. Det er enkelt for mange å fryse lån, men det er ikke enkelt å fryse husleien. Derfor bør stat og kommune pålegge huseiere å fryse husleier i krise. Slik at folk ikke står på bar bakke. Som huseier har du utgifter, men lånene dine kan fryses. Kommunene selv kan fryse husleiene i lengre tid, opp til et år. Strøm; All strøm bør være eier av statlige selskaper, slik at man i krise produserer nok strøm, men den er gratis for folk. Privat eierskap av strøm er kun profittbasert, og det bør vi få vekk. Vi har naturressurser vi bruker for å produsere strøm, da bør strømmen være gratis for befolkningen i slike perioder som vi er i nå. Det er en lang liste fra meg her, og jeg håper vi kan lære noe av dagens krise. Det koster mye penger å ha god beredskap! Men det koster så mye mer om vi ikke har en fungerende beredskap, det ser vi nå. Ha en trygg korona-tid fremover. Stay safe, stay well! Nann bilder: ffi , pintrest og fhi

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

bottom of page