top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Årsak og virkning

Jeg sitter på forskjellige hodepineforum og leser om mennesker som prøver ut den ene etter den andre medisinen for sin hodepine.

Det er Status Migrene, Hemicrania Continua, Klasehodepiner, SUNCT, Paroksysmal Hemicrani og mange flere diagnoser hodepine som gjør at de er hjemmeværende, uføre, smertepreget og mer.

Og alle forteller om at denne nevrologen sa de skulle prøve denne medisinen, og den andre satte dem på denne andre medisinen. Og tilslutt har de prøvd 20-30 forskjellige preparater, og er fortsatt syke!

Fortsatt dundrende hodepine som invalidiserer.


Så kommer da denne dama her, altså meg, deisende med spørsmål;

Har du fått riktig diagnose?

Er den spesifisert, eller bare kan være?

Har de funnet faktisk årsak til din hodepine?


Da blir mange stille; jo, de har jo fått diagnosen etter å ha vært hos nevrolog fordi symptomene sier at det er dette, og så må de prøve ut alle medisinene som KAN funke.

Da begynner denne "vanskelige pasienten meg" å forklare hvorfor jeg spør;


Har du fått riktig diagnose?

Grunnen til at jeg spør er fordi hjernen er et av våre "last frontier to explore" som de sier i Star Trek-serien. Vi vet for lite om hjernen, hvordan den virker og hvilke mekanismer som er i den. Vi kan se kreft, skader, slag, tette årer, arr osv, men vi vet lite om alle de små mekanismene og synapsene i hjernen.

Så for å stille riktig diagnose; bør de ihvertfall utelukke kreft, slag, blodpropp osv ved røntgen, altså vanlig MR.

Men for å se om det er inflammasjon på blodårene eller selve nervene, da må du ha kontrast.

Andre funksjonstester og oversikt over hvordan din hjerne virker, eller hva som ikke virker, må nok utføres ennå mer komplekst, både med PET-scan (som de ytterst sjelden velger pga kostnad) og EEG mm (som regel ved epilepsi, dog de KAN iht forskning bruke EEG sammen med MR-kontrast ved Klasehodepine).

Symptomlisten er ofte det de først går etter, og det avhenger av 1. din utfylling av hodepinedagboka, og 2. symptomer som du har registrert og tar med til spesialist.

Der settes ofte første diagnose basert på kriteriene innen IHCD (klassifikasjonssystem for hodepiner) , og så vil mange da få medisiner som kan ha virket på noen med samme diagnosekriterier, og ting stilles i ro.

Når jeg sier stilles i ro, er det fordi man har landet på at dette kan være grunnen, så vi stopper her, og prøver oss frem.


Er den spesifisert, eller bare kan være?

De har spesifisert ut i fra kriterier på symptomene du har rapportert. Ikke faktiske patologiske funn, altså ikke ved undersøkelser som nevnt over, og derfor kun basert på antakelser. Veldig mange stopper her, og driver det ikke videre fordi de har ikke energi til det. Å jobbe gjennom smertehelvete samtidig sloss for å få tatt MR med kontrast og andre undersøkelser, det er slitsomt. De fleste orker ikke, og dessuten har de blitt hørt. De får noe behandling og håper det stopper opp med smerter snart. Kanskje blir man bedre, kanskje er placeboeffekten så stor og tro kan flytte fjell. Eller man er griseheldig og finner en redning i et medisin.


Men!!!

De har altså fortsatt ikke funnet ÅRSAK!


Har de funnet faktisk årsak til din hodepine?

Jeg er ikke en som lar meg stoppe, og kanskje er hjernen min skrudd sammen sånn, men jeg sluker forskning på området, og jeg irriterer meg over at så mange aldri vet HVORFOR de har smerter, bare at de har fått en diagnose.

Jeg må ha årsak.

Alle symptomer har en faktisk årsak, fordi ting henger sammen.

Kapper du av deg armen, så sier det seg selv at da kan du ikke bruke saga igjen. Ikke sant?

Om vannet i vasken stopper opp og ikke går ned i avløpet, så er det tett! Da må vi finne ut HVOR det er tett, og fikse det.


Derfor; når du har smerter i hode, enten det er HC, PH, Status migrene eller lignende, så er der ALLTID en årsak. Og din årsak trenger IKKE være samme årsak som kompisen med samme diagnose, basert på symptomene som er rapportert.

Jeg har derfor diskutert meg til MR med kontrast, og de har funnet en sannsynlig årsak til min hodepine. Blodårer med innflammasjon som ligger inntil hjernenerven og Trigeminus-forgreiningen som KAN være årsaken til smertene. KAN! Fordi vi ikke er hundre prosent sikker, men kan. Og det kan også GJØRES noe med, for å se om det er faktisk årsak.


Husk;

Alt henger sammen


Bilde; eget


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

bottom of page